De koop

Koop-/aannemingsovereenkomst 

Ga voordat u de overeenkomst tekent goed na wat u precies koopt. Dit staat in de tekeningen en omschrijving waarnaar in de overeenkomst wordt verwezen. In de koop-/aannemingsovereenkomst zijn uw rechten en plichten, en die van de bouwondernemer geregeld. Wilt u dat een expert van Vereniging Eigen Huis u helpt bij het bekijken en controleren van een contract dat te maken heeft met uw nieuwbouwhuis? Vraag dan de Koop-/ aannemingsovereenkomst Beoordeling aan voor slechts € 149 per uur.

Belangrijke punten in de koop-/aannemingsovereenkomst

Meer- en minderwerk

Een voordeel van nieuwbouw is dat u vooraf nog aanpassingen kunt doorgeven. De bouwer heeft een lijst met standaard mogelijkheden voor meer- en minderwerk. Meerwerk kan bijvoorbeeld zijn dat u een uitbouw wilt of een dakkapel. Minderwerk kan bijvoorbeeld zijn dat u de badkamer casco laat opleveren. 

Heeft u extra wensen die niet op de meer- en minderwerklijst staan? Bespreek dit met de bouwer. Maak van tevoren afspraken over de prijs en leg dit vast. 

Aandachtspunten bij meer- en minderwerk

Koopcontract ontbinden

Staat uw handtekening onder een koop-/aannemingsovereenkomst, dan bent u aan de overeenkomst gebonden. U kunt er alleen nog vanaf als u een beroep kunt doen op een ontbindende voorwaarde of op de bedenktijd. Kijk wat daarover in de koop-/aannemingsovereenkomst staat. 

In de meeste overeenkomsten is voor het financieringsvoorbehoud een termijn van twee maanden opgenomen. Daarna heeft u vaak nog acht dagen om het contract via een aangetekende brief te ontbinden. 

Klaar voor de volgende stap?

Bent u al verder in het proces, en benieuwd hoe het bijvoorbeeld zit met een hypotheek bij nieuwbouw

Of ga naar het stappenplan Nieuwbouw 

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden. Word lid