Stappenplan bij gebreken na oplevering

1. Stuur een verzoek tot herstel

Meld het gebrek - als het binnen een garantie- of aansprakelijkheidstermijn valt - meteen schriftelijk aan de bouwer. Stuur een kopie naar de instantie waar de garantieregeling loopt. 

De bouwer heeft een onderzoeksplicht. Hij moet het gebrek dus onderzoeken. Als het gebrek niet onder zijn aansprakelijkheid of de garantie valt, mag hij hiervoor inspectiekosten rekenen. In de garantie- en waarborgregeling staat hoeveel hij mag rekenen. Meestal ligt dit bedrag tussen de € 70 en € 100. 

Ontdekt u het gebrek binnen drie maanden, dan kunt u de 5%-regeling nog gebruiken. Vraag dan aan de notaris (een deel) van het depot te handhaven. Doe dit binnen 3 maanden na oplevering. Stuur een kopie van de brief naar de bouwer. In de brief moet staan welke gebreken nog niet zijn hersteld en een schatting van het bedrag dat nodig is voor herstel. Het geld dat in depot blijft, moet overeenkomen met dit geschatte bedrag. Als u een bankgarantie heeft in plaats van een depot, vraag dan om (gedeeltelijke) handhaving van de bankgarantie. 

2. Stel de aannemer in gebreke 

Als de bouwer niet of negatief reageert, stel hem dan in gebreke. Doe dit per aangetekende brief.
Neem de volgende punten op in de brief: 

  1. Geef de bouwer bijvoorbeeld twee weken om alsnog tot herstel van de gebreken over te gaan.
  2. Schrijf dat u verdere stappen onderneemt als de bouwer binnen die twee weken niks heeft laten horen. 

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, neem dan voor het schrijven van de brief contact op met de verzekeraar. 
Stuur een kopie van de brief naar de waarborgende instantie. Welke instantie dat is staat op het waarborgcertificaat.

3. Bemiddeling via de waarborginstantie 

Als de ingebrekestelling niet helpt en u komt er samen met de bouwer niet uit, dan kunt u het probleem voorleggen aan de instantie waar de garantieregeling loopt. Welke instantie dat is, staat op het waarborgcertificaat. De bemiddeling is niet verplicht en de uitkomst is niet bindend. Wel kunt u er een procedure mee voorkomen. 

4. Procederen 

Als alle genoemde actiepunten niet helpen, kunt u procederen. Of dit zinvol is, hangt af van het financiële belang van de zaak, de procedurekosten en of u een rechtsbijstandsverzekering heeft. Waar u de zaak moet voorleggen, hangt af van de garantieregeling. Dit staat vermeld op het waarborgcertificaat. 

Als de procedure om een garantiegebrek gaat, moet u dit binnen 3 jaar na het aflopen van de garantietermijn doen. Doet u dat niet, dan wordt het niet behandeld omdat het verjaard is. Dit geldt voor contracten met Woningborg-, SWK-, BouwGarant- en Stiwoga garantie en bij GIW-contracten van na 1 januari 2007. Bij verborgen gebreken geldt dat u dit in principe binnen 5,5 jaar na oplevering moet doen. 

Neem voor u gaat procederen contact op met ons Informatie- en Adviescentrum (telefoonnummer 033 450 77 50) of met uw rechtsbijstandsverzekeraar. 

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid