Stappenplan als de bouwer gebreken niet wil herstellen

1. Zorg dat alle gebreken in het proces-verbaal van oplevering staan

Weigert de bouwer bepaalde gebreken te noteren in het proces-verbaal, vraag hem dan om ze als ‘discussiepunten’ op te nemen. U heeft de gebreken dan wel gemeld, maar de bouwer verplicht zich niet tot herstel.

2. Handhaaf het depot van de 5%-regeling

Zijn er drie maanden na oplevering nog gebreken, stuur dan vóór het verstrijken van de drie maanden termijn een brief naar de notaris met een kopie naar de bouwer (de contractpartij vermeld in uw koop- /aannemingsovereenkomst). Neem de volgende punten op:

  • Meld dat het depot gehandhaafd moet blijven wegens nog aanwezige gebreken.
  • Geef aan welke gebreken er nog zijn.
  • Maak een inschatting van het bedrag dat nodig is voor herstel. Het geld dat in depot blijft, moet overeenkomen met dit geschatte bedrag. 

Wat is de 5%-regeling? 

3. Stel de bouwer in gebreke

Zijn na drie maanden de gebreken nog niet hersteld? Stel de bouwer in gebreke met een aangetekende brief. Stuur een kopie van de brief naar de waarborgende instantie. Welke instantie dat is, staat op het waarborgcertificaat. Neem de volgende punten op:

  • Meld dat de hersteltermijn van drie maanden voorbij is.
  • Geef de bouwer een laatste termijn van bijvoorbeeld twee weken om tot herstel van de gebreken over te gaan.
  • Schrijf dat u verdere juridische stappen overweegt als de bouwer binnen die twee weken niet tot herstel overgaat.

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, neem dan voor het schrijven van de brief contact op met de verzekeraar.

4. Bemiddeling van de waarborgende garantie

Komt u er niet uit met de bouwer, leg het probleem dan voor aan de waarborgende instantie (SWK, Woningborg of BouwGarant). De bemiddeling is niet verplicht en de uitkomst is niet bindend. Maar misschien kunt u er een procedure mee voorkomen.

5. Procederen

Wanneer alle genoemde actiepunten niet helpen, kunt u procederen. Kijk op het waarborgcertificaat bij wie u terechtkunt. Of procederen zinvol is, hangt af van uw rechtspositie, het financiële belang van de zaak en of u een rechtsbijstandsverzekering heeft.

Neem voor u gaat procederen contact op met de rechtsbijstand of met ons Informatie- en Adviescentrum: 033 450 77 50.

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden. Word lid