Stappenplan bij te late oplevering 

Is de woning gebouwd met SWK-, BouwGarant of Woningborggarantie? Dan kunt u onderstaand stappenplan gebruiken als de bouwer te laat oplevert:

1. Stuur de bouwer een aangetekende brief

Neem daarin de volgende punten op:

 • U heeft geconstateerd dat hij de woning te laat oplevert.
 • U heeft recht op schadevergoeding zoals dat in het contract staat.
 • U gaat de schadevergoeding verrekenen met de termijnen die u nog moet betalen voor de nieuwbouwwoning. 

2. Bereken de exacte schadevergoeding

Is de definitieve opleverdatum van de woning bekend? Dan kunt u uitrekenen op hoeveel schadevergoeding u recht heeft. Stuur de bouwer een aangetekende brief met de volgende punten:

 • U meldt dat u recht heeft op schadevergoeding door te late oplevering.
 • U geeft aan hoeveel dagen er te laat is opgeleverd. 
 • U meldt op hoeveel schadevergoeding u recht heeft volgens de koopovereenkomst. 
 • U meldt dat u de schadevergoeding verrekent met de nog openstaande termijn(en). 

3. De bouwer werkt niet mee

Reageert de bouwer niet positief op de eerste twee stappen, dan heeft u twee opties:

Optie 1: Betaal onder protest

Als de bouwer dreigt de woning niet op te leveren omdat u de schadevergoeding verrekent met de laatste termijnen, dan kunt u betalen onder protest. Het voordeel is dat u wel de sleutel krijgt. Het nadeel is dat u uw geld moet zien terug te krijgen. En mocht de bouwer failliet gaan, dan krijgt u de schadevergoeding waarschijnlijk niet terug.

Als u betaalt onder protest, stuur de bouwer een aangetekende brief en neem de volgende punten op:

 • Geef aan dat u de laatste termijn betaalt onder protest.
 • Meld dat u recht blijft houden op de gefixeerde schadevergoeding. 

Optie 2: Verrekenen met betaling

Verreken de vergoeding met de laatste termijn. Als de bouwer vervolgens weigert om uw woning op te leveren en de sleutel aan u af te geven, kunt u de afgifte van de sleutel vorderen via een procedure. Overleg vooraf met een juridisch adviseur van Vereniging Eigen Huis, of met uw rechtsbijstandsverzekeraar over wat u het beste kunt doen. 

4. Stel de bouwer in gebreke

Wanneer u de bouwer in gebreke stelt, geef de bouwer een tweede kans om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Stel de bouwer in gebreke en stuur een brief met de volgende punten:

 • U geeft hem nog een redelijke termijn alsnog te betalen of de sleutel af te geven.
 • U meldt dat als de bouwer hier binnen de gestelde termijn niet toe overgaat, u de zaak aan een jurist overhandigt of een procedure start. 

Stuur deze brief aangetekend. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, laat de brief dan schrijven en versturen door uw rechtsbijstandsverzekeraar. 

5. Start een procedure

Of een procedures starten zinvol is, hangt onder andere af van uw rechtspositie en het financiële belang. Overleg eerst met uw rechtsbijstand of met Vereniging Eigen Huis . In de koop-/aannemingsovereenkomst staat bij welke instantie u terechtkunt voor een procedure. 

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden. Word lid