Problemen tijdens de bouw

De bouw vordert niet

Het is lastig om te bepalen of de bouw achter loopt. De bouwtijd staat in de aannemingsovereenkomst uitgedrukt in werkbare werkdagen. Die dagen worden door de bouwer zelf geadministreerd. U kunt wel een inschatting maken. Gemiddeld zitten er 180 werkbare werkdagen in een jaar. Die beginnen meestal te tellen vanaf het moment dat de ruwe begane grondvloer klaar is. Bij appartementen is dit vanaf de start van de bouw. 

Stappenplan 

Loopt de bouwer achter in het bouwproces, dan kunt u het volgende doen

Schadevergoeding

Wanneer het contractuele aantal werkbare werkdagen is overschreden, heeft u recht op een schadevergoeding. In de meeste overeenkomsten is de vergoeding gesteld op 0,25 promille van de koop-/aanneemsom per kalenderdag. Deze vergoeding kunt u verrekenen met de nog verschuldigde termijnen aan de bouwer. 

Het bouwplan wijzigt

De bouwer mag niet zomaar afwijken van het bouwplan. Wat zijn uw rechten? 

Noodzakelijke wijzigingen

Een bouwer mag alleen afwijken van de tekening en technische omschrijving als hij kan aantonen dat het echt nodig is. Noodzakelijk is bijvoorbeeld een deur die weg moet op last van de brandweer. 

Een noodzakelijke wijziging mag geen negatieve invloed hebben op de waarde, kwaliteit, het uiterlijk of de bruikbaarheid van de woning. Anders heeft u recht op schadevergoeding. Er is geen vaste methode om die vergoeding te berekenen. Laat de bouwer een voorstel doen en kijk of u het bedrag acceptabel vindt. 

Niet noodzakelijke wijzigingen

Vaak is een wijziging tijdens de bouw niet noodzakelijk. Denk aan een andere kleur deur of andere afmetingen van ramen. De ervaring leert dat de bouwer de verandering vaak wel noodzakelijk noemt. Bent u het niet met hem eens, dan kunt u zijn bewering aanvechten.

Zit de wijziging in de gemeenschappelijke ruimte van een appartementencomplex? Dan moet de VvE actie ondernemen. 

Rechtsbijstand Eigen Huis

Is er een geschil met een aannemer, projectontwikkelaar of een andere professionele partij? Schakel onze Rechtsbijstand in. Samen bekijken we de mogelijkheden.

Schakel onze experts in

Klaar voor de volgende fase?

Ben je al verder in het proces, en benieuwd hoe bijvoorbeeld de oplevering in zijn werk gaat?

Of ga naar het stappenplan Nieuwbouw

  

Veelgestelde vragen

De aannemer die mijn woning bouwt is failliet. Wat kan ik doen?

De aannemer levert mijn nieuwbouwwoning te laat op. Wat kan ik doen?

Heb ik recht op schadevergoeding bij weigering van de oplevering van mijn nieuwbouwwoning?