Huizen van babyboomers zijn de hoop van starters

Houdt de krapte op de woningmarkt ooit op? Ja, rond 2030, zeggen veel deskundigen. Dan zijn de huidige zestigplussers te oud om zelfstandig te wonen en komen hun huizen vrij. Carola de groot van het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht of deze aanname klopt.

EIGEN HUIS MAGAZINE, NOVEMBER 2018

Komen na 2030 echt meer huizen vrij?

‘Ja. Nu al komen door ouderdom en overlijden van de huiseigenaren jaarlijks zo’n 65.000 huizen op de markt. Na 2030 gaat het om ongeveer 90.000 huizen per jaar. Dat aantal loopt de jaren daarna alleen maar op.’

Komen die huizen vooral vrij in vergrijsde gebieden, zoals Limburg en Zeeland?

‘Dat zou je denken. Maar de meeste woningen komen vrij in en rond de grote steden. Simpelweg omdat daar de meeste mensen wonen.’

Er wordt nu veel gebouwd. Kampen we in 2030 niet met een overschot aan huizen? 

‘Nee, want uit onze prognoses blijkt dat het aantal huishoudens ook na 2025 toeneemt. Naar verwachting komen er tussen 2025 en 2040 ruim 300.000 huishoudens bij.’

Dus die vrijgekomen huizen zijn zeer welkom.

‘Ja. De vraag is alleen of die huizen voldoen aan de eisen van de woningzoekenden.

Is de kwaliteit van die huizen zo slecht dan?Caroladegroot_0091_Artikel2

‘Deels wel, ja. Uit literatuuronderzoek blijkt dat veel 65-plussers minder investeren in hun woning dan jongere woningbezitters. Ze doen veel minder aan onderhoud en steken weinig geld in de verduurzaming van hun woning. Terwijl het kabinet wil dat alle huizen in 2050 energieneutraal zijn.’

Waarom investeren 65-plussers zo weinig in hun woning?

‘Het kan wel tot € 40.000 kosten om je woning te verduurzamen. De terugverdientijd is in de beleving van veel ouderen te lang. Er zijn er die zeggen: het zal mijn tijd wel duren.’

Schrikken huizenkopers straks niet terug van die slecht onderhouden huizen?

‘Nee. Zeker in gebieden waar de druk op de woningmarkt groot is, worden ook die huizen toch wel verkocht. Mogelijk tegen een iets lagere prijs.’

Sluit het aanbod straks überhaupt nog wel aan op de vraag?

‘Dat is koffiedik kijken. We weten dat in 2030 er vooral kleinere huishoudens bij komen, vooral oudere alleenstaanden. We weten alleen nog niet wat hun woonwensen dan zijn. Die veranderen en worden ook beïnvloed door het aanbod en woonbeleid. Ook weten we dat ouderen honkvast zijn. Ze blijven wonen in het huis waar ze hun gezinnen grootbrachten. Er komen dus vooral eengezinswoningen vrij. Tegelijkertijd blijft het aantal gezinnen in de nabije toekomst vrij stabiel. Die eengezinswoningen zullen zeker in de Randstad gretig aftrek vinden.’

De woningmarkt ziet er in 2030 dus een stuk rooskleuriger uit? 

‘De druk zal een stuk geringer zijn. En dat gaan we terugzien in de prijzen, wat vooral voor starters erg gunstig is.’

Tekst: Gonnie Oussoren, beeld: Roelof Pot

Slecht onderhouden huis kopen? 4 tips

  • Laat altijd een bouwtechnische keuring doen. 
  • Neem een bouwkundig voorbehoud op in de koopovereenkomst. Dan kun je de koop ontbinden als na de keurig blijkt dat de kosten voor noodzakelijk onderhoud boven een afgesproken maximum uitkomen. 
  • Controleer of je een omgevingsvergunning nodig hebt. Zo ja, vraag ‘m op tijd aan via het Omgevingsloket
  • Voor onderhoud en energiebesparende maatregelen is soms subsidie beschikbaar.