Aansprakelijkheidsverzekering

Veroorzaakt u, uw kind of uw huisdier schade aan anderen? Dan kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Schadeclaims kunnen zeer hoog oplopen, zeker als sprake is van letsel. Een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) is daarom noodzakelijk.

Dekking van aansprakelijkheid

De meeste verzekeraars verlenen werelddekking. Als voorwaarde geldt dat u als verzekerde in Nederland woont.

Uitgesloten zijn: 

 • Schade met of door motorrijtuigen. Dit is geregeld in de motorrijtuigenverzekering
 • Schade door opzet, tenzij veroorzaakt door een kind jonger dan 14 jaar
 • Een schadevoorval tussen twee personen op dezelfde polis

Beperkt gedekt is: 

 • Schade aan geleende of gehuurde zaken

Soorten aansprakelijkheidsverzekering

Er zijn aansprakelijkheidsverzekeringen voor alleenstaanden en voor gezinnen. Bij een gezinsaansprakelijkheidsverzekering zijn meeverzekerd: 

 • Uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner
 • Minderjarige kinderen
 • Meerderjarige ongehuwde kinderen die inwonend zijn of voor studie uitwonend zijn
 • Logés (onder voorwaarden)

Verzekerd bedrag

U kunt een bedrag verzekeren van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij FBTO bent u verzekerd tot € 1.500.000. 

Kosten aansprakelijkheidsverzekering

De premie is afhankelijk van het verzekerde bedrag en het eventueel gekozen eigen risico. Het verschil in premie tussen een lager of hoger verzekerd bedrag is niet groot.

Verzekeringskaart

De digitale verzekeringskaart is een eenvoudige, visuele vertaling van de polisvoorwaarden. U kunt daarmee in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie van een specifiek verzekeringsproduct zien. Het gaat daarbij niet alleen om wat er vergoed wordt, maar ook om de belangrijkste uitsluitingen en andere relevante informatie. U kunt als consument dan beter beoordelen of een bepaald soort verzekering toegevoegde waarde biedt.

Bekijk een voorbeeld van een verzekeringskaart aansprakelijkheidsverzekering

Korting op verzekeringen van FBTO

Leden van Vereniging Eigen Huis krijgen 10% korting op de aansprakelijkheidsverzekering van FBTO.

Uw voordelen:

 • U bent ook in het buitenland verzekerd
 • Studerende kinderen zijn gratis meeverzekerd
 • Ook schade door huisdieren of logees is verzekerd

Bereken uw premie