Inboedelverzekering

  

Door inbraak, brand of lekkage kan uw inboedel flinke schade oplopen. Een goede inboedelverzekering is daarom belangrijk.

Dekking van een inboedelverzekering

Alle roerende zaken die tot uw particuliere huishouding behoren, vormen samen uw inboedel. Ook (brom)fietsen, antennes en zonwering horen daarbij. Geld en waardepapier (bijvoorbeeld postzegels of strippenkaarten) horen niet tot de inboedel maar kunt u vaak tot een bepaald maximum meeverzekeren. Kostbaarheden zijn vaak tot een bepaald bedrag meeverzekerd. Een motorvoertuig of een caravan behoren niet tot de inboedel. Schade als gevolg van een aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreactie, overstroming of (burger)oorlog (catastroferisico) is altijd uitgesloten.

Soorten inboedelverzekering

U heeft vaak de keuze uit verschillende soorten dekkingen: 

 • Brand- en inbraakverzekering
  Dekking tegen: brand, diefstal, ontploffing, blikseminslag
 • Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV)
  Extra dekking tegen: stormschade (windkracht 7 of meer), diefstal, vandalisme (alleen na binnendringing), waterschade door regenwater en dergelijke via dak en/of balkon, waterschade door breuk aquarium of lekkend waterbed
 • Extra Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV+)
  Extra dekking tegen: schroei-, zeng- en smeltschade, schade doordat er water via de begane grond is binnengestroomd, het bederven van de inhoud van koelkasten en diepvriezers door uitvallen stroom, hak- en breekwerk om een defecte waterleiding op te sporen, diefstal van of vandalisme aan tuinmeubels en wasgoed, waterschade door springen van waterleidingen
 • All-riskverzekering 
  Extra dekking tegen: alle van buiten komend onheil dat beschadiging veroorzaakt, plotseling en onverwacht ontstaan (meestal met eigen risico per schade    

Verzekerd bedrag

Als u een inboedelverzekering afsluit of wijzigt, moet de waarde van de inboedel (opnieuw) worden vastgesteld. Verzekeringsmaatschappijen gebruiken hiervoor inboedelwaardemeters. Veel verzekeraars geven een garantie tegen onderverzekering als het verzekerde bedrag jaarlijks wordt aangepast aan inflatie. Andere verzekeraars eisen dat u bijvoorbeeld elke vijf jaar opnieuw de inboedelwaardemeter invult. Bij steeds meer verzekeraars hoeft u niets in te vullen en bent u voor een standaardbedrag verzekerd. Bij FBTO is dit bijvoorbeeld tot € 150.000 bij Centraal Beheer tot € 200.000. 

Kosten inboedelverzekering

De premie van de inboedelverzekering is afhankelijk van: 

 • soort dekking;
 • verzekerd bedrag;
 • de bouwwijze van uw woning (hout, steen, pannen dak, riet);
 • inbraakbeveiliging;
 • woonplaats;
 • eigen risico.

Verzekeringspremies verschillen per regio. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en andere steden die als 'riskant' worden bestempeld, betaalt u meer en zijn de verzekeringsvoorwaarden minder gunstig. Zo is er vaak een verplicht eigen risico voor diefstal en inbraak. Bovendien worden sieraden, audio- en video-apparatuur en contant geld meestal niet volledig verzekerd.   

Beveiliging van de woning

Inbrekers houden niet van beveiligde woningen. Daarom geven de meeste verzekeringsmaatschappijen een korting op de premie als de woning goed beveiligd is. Er zijn verschillende certificaten voor goed beveiligde woningen zoals het Certificaat Beveiligde Woning van de politie. 

Verzekeringskaart

De digitale verzekeringskaart is een eenvoudige, visuele vertaling van de polisvoorwaarden. U kunt daarmee in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie van een specifiek verzekeringsproduct zien. Het gaat daarbij niet alleen om wat er vergoed wordt, maar ook om de belangrijkste uitsluitingen en andere relevante informatie. U kunt als consument dan beter beoordelen of een bepaald soort verzekering toegevoegde waarde biedt.

Bekijk een voorbeeld van een verzekeringskaart inboedelverzekering

Korting op verzekeringen van FBTO

Leden van Vereniging Eigen Huis krijgen 10% korting op de inboedelverzekering van FBTO.

Uw voordelen:

 • Goed verzekerd tot € 150.000
 • Schade herstellen 24/7
 • Spullen verhuizen of in tijdelijke opslag: altijd goed verzekerd!

Bereken uw premie