Inboedelverzekering

Door inbraak, brand of lekkage kan je inboedel flinke schade oplopen. Een goede inboedelverzekering is daarom belangrijk.

Dekking van een inboedelverzekering

Alle roerende zaken die tot je particuliere huishouding behoren, vormen samen jouw inboedel. Ook (brom)fietsen en zonwering horen daarbij. Geld en waardepapier (bijvoorbeeld postzegels) horen niet tot de inboedel maar kun je vaak tot een bepaald maximum meeverzekeren. Kostbaarheden zijn vaak tot een bepaald bedrag meeverzekerd. Een motorvoertuig of een caravan behoren niet tot de inboedel. Schade als gevolg van een aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreactie, overstroming of (burger)oorlog (catastroferisico) is altijd uitgesloten.

Soorten inboedelverzekering

Je hebt vaak de keuze uit verschillende soorten dekkingen: 

 • Brand- en inbraakverzekering
  Dekking tegen: brand, diefstal, ontploffing, blikseminslag
 • Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV)
  Extra dekking tegen: stormschade (windkracht 7 of meer), diefstal, vandalisme (alleen na binnendringing), waterschade door regenwater en dergelijke via dak en/of balkon, waterschade door breuk aquarium of lekkend waterbed
 • Extra Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV+)
  Extra dekking tegen: schroei-, zeng- en smeltschade, schade doordat er water via de begane grond is binnengestroomd, het bederven van de inhoud van koelkasten en diepvriezers door uitvallen stroom, hak- en breekwerk om een defecte waterleiding op te sporen, diefstal van of vandalisme aan tuinmeubels en wasgoed, waterschade door springen van waterleidingen
 • All-riskverzekering 
  Extra dekking tegen: alle van buiten komend onheil dat beschadiging veroorzaakt, plotseling en onverwacht ontstaan (meestal met eigen risico per schade    

Verzekerd bedrag

Als je een inboedelverzekering afsluit of wijzigt, moet de waarde van de inboedel (opnieuw) worden vastgesteld. Verzekeringsmaatschappijen gebruiken hiervoor inboedelwaardemeters. Veel verzekeraars geven een garantie tegen onderverzekering als het verzekerde bedrag jaarlijks wordt aangepast aan inflatie. Andere verzekeraars eisen dat je bijvoorbeeld elke vijf jaar opnieuw de inboedelwaardemeter invult. Bij steeds meer verzekeraars hoef je niets in te vullen en ben je voor een standaardbedrag verzekerd. 

Kosten inboedelverzekering

De premie van de inboedelverzekering is afhankelijk van: 

 • soort dekking;
 • verzekerd bedrag;
 • de bouwwijze van je woning (hout, steen, pannen dak, riet);
 • inbraakbeveiliging;
 • woonplaats;
 • eigen risico.  

Beveiliging van de woning

Inbrekers houden niet van beveiligde woningen. Daarom geven de meeste verzekeringsmaatschappijen een korting op de premie als de woning goed beveiligd is. Er zijn verschillende certificaten voor goed beveiligde woningen zoals het Certificaat Beveiligde Woning van de politie. 

Verzekeringskaart

De digitale verzekeringskaart is een eenvoudige, visuele vertaling van de polisvoorwaarden. Je kunt daarmee in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie van een specifiek verzekeringsproduct zien. Het gaat daarbij niet alleen om wat er wordt vergoed, maar ook om de belangrijkste uitsluitingen en andere relevante informatie. Je kunt als consument dan beter beoordelen of een bepaald soort verzekering toegevoegde waarde biedt.

Bekijk een voorbeeld van een verzekeringskaart inboedelverzekering

Inboedelverzekering

Eigen Huis Verzekeringsservice: ‘Natuurlijk hopen we dat alles heel blijft. Maar heb je schade, dan willen we graag dat je snel en eerlijk geholpen wordt. Ook daar zijn we scherp op.’

Bekijk de Inboedelverzekering