De overdracht

Bij een bestaande woning is de eigendomsoverdracht een relatief eenvoudig proces. Wat gebeurt er tijdens de overdracht? 

Laatste inspectieronde

Vlak voor de overdracht van een bestaande woning mag de koper nog even kijken in het huis dat bijna van hem of haar is. Die laatste inspectie geeft de koper de gelegenheid om te kijken of de woning volgens afspraak wordt geleverd. 

Transportakte 

Vervolgens meldt u zich met de koper bij de notaris voor het tekenen van de transportakte (ook wel: leveringsakte). U overhandigt de sleutels van de woning aan de koper en de overdracht is daarmee een feit. 

De rol van de notaris bij de overdracht

Bij de verkoop van een woning is het meestal de koper die de notaris kiest en betaalt. De notaris is de neutrale derde die de eigendomsoverdracht van de woning in goede banen leidt. Zo zal de notaris er bijvoorbeeld op toezien dat u de woning, volgens afspraak, zonder hypotheek of beslag levert en dat de koper de koopsom tijdig bij de notaris stort. 

Overdracht appartement 

Als u een appartement heeft verkocht en de overdracht aan de nieuwe eigenaar door de notaris is geregeld, dan bent u geen lid meer van de Vereniging van Eigenaren (VvE). 

De notaris moet bij de overdracht melden of en welke bijdragen de vorige eigenaar (verkoper) nog verschuldigd is. Hij krijgt deze informatie via het bestuur van de VvE. De koper is slechts aansprakelijk voor het bedrag dat de notaris heeft gemeld. Geeft het bestuur geen verklaring aan de notaris af, dan wordt hier melding van gemaakt in de akte. De koper is dan namelijk niet aansprakelijk voor de achterstallige betalingen van de verkoper. De VvE zal zich dan moeten wenden tot de oude eigenaar (verkoper) om de achterstallige bijdragen te incasseren. 

Meer informatie over Vereniging van Eigenaren (VvE)

 

En dan ... Verhuizen

Na de overdracht kan de verhuizing beginnen. Met een goede planning en voorbereiding zorgt u ervoor dat uw verhuizing probleemloos verloopt.

Verhuizing regelen