De verkoop

De onderhandelingen zijn geslaagd: u heeft een koper gevonden, met wie u goede afspraken maakt. U onderhandelt met de koper ook over het moment van de notariële overdracht. 

Het is handig de overdrachtsdatum zoveel mogelijk af te stemmen op het moment waarop uw nieuwe woning beschikbaar is, in verband met het voorkomen van dubbele woonlasten en de verhuizing. De eerste stap is dan het tekenen van een voorlopig koopcontract. 

Ontbindende voorwaarden

U heeft met de koper overeenstemming bereikt over het voorlopig koopcontract: over wat de prijs wordt, op welke datum de overdracht zal plaatsvinden, welke ontbindende voorwaarden u voor de koper en voor u als verkoper opneemt en wat de vervaldata van de verschillende ontbindende voorwaarden zijn.

Bedenktijd

De koper krijgt bij de aankoop van een huis altijd drie dagen bedenktijd om op zijn beslissing terug te komen. De koop kan binnen die tijd zonder opgaaf van reden teruggedraaid worden. Als de bedenktijd om is kan de koop alleen ontbonden worden op basis van een ontbindende voorwaarde in het contract.

Koop ongedaan maken 

Als de koper zich niet kan beroepen op een ontbindende voorwaarde, kan de koop alleen nog maar ongedaan worden gemaakt als u als verkoper daarmee instemt.  

Koper wil afzien van koop

Wilt u dat de verkoop doorgaat, maar werkt de koper niet mee, dan kunt u het volgende doen (mits u gebruik heeft gemaakt van de modelovereenkomst): 

  • Stel de koper schriftelijk in gebreke en geef hem acht dagen de tijd alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
  • Wanneer de koper na de gestelde termijn van acht dagen niet reageert, kunt u:
    • De koopovereenkomst per brief ontbinden en aanspraak maken op de contractueel vastgelegde boete (van - meestal - 10 % van de koopsom) én op eventuele schadevergoeding.
    • Alsnog nakoming vorderen en aanspraak maken op de contractueel vastgelegde boete (van meestal drie promille van de koopsom per dag dat de koper zijn afspraken niet nakomt) én op eventuele schadevergoeding.

Hypotheek meeverhuizen?

Als u uw huis verkoopt en een ander huis koopt dat gefinancierd moet worden, kan de hypotheek meeverhuizen. Onze hypotheekadviseurs kunnen u adviseren.

Eigen Huis Hypotheekservice

FBTO Verzekeringen

Tot 10% ledenkorting op verschillende verzekeringen. Naast woonverzekeringen en rechtsbijstandverzekering, ook auto, reis- en zorgverzekeringen.

Bekijk de verzekeringen