Ontbindende voorwaarde restschuld

Als je nog geen definitieve toezegging hebt van de geldverstrekker over de financiering van je restschuld, dan heb je als verkoper belang bij een ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst. Op die manier voorkom je dat je aan de koper een boete (vaak 10 % van de koopsom) moet betalen als de bank niet akkoord gaat met de verkoop. Of dat de koper nakoming van de koopovereenkomst vordert.

Voorbeeld ontbindende voorwaarde

Vaak wordt gebruikgemaakt van een ontbindende voorwaarde met de volgende strekking: 

"Deze koopovereenkomst kan door de verkoper worden ontbonden, indien uiterlijk op (datum) blijkt, dat de verkoper geen royement verleend krijgt van de hypothecaire inschrijving(en) waarmee zijn onroerende zaak is (zijn) belast." 

De koper moet wel akkoord gaan met deze voorwaarde. 

Meer informatie 

Koopovereenkomst bestaande eengezinswoning (model 2018)
Verkopen met restschuld