Huis verkopen met restschuld

Als de hypotheekschuld op uw huis hoger is dan de waarde van het huis, dan staat uw huis 'onder water'. Bij de verkoop van uw huis blijft u dan zitten met een restschuld. 

Verwacht u dat u bij verkoop een restschuld overhoudt, neem dan voordat de verkoopprocedure begint contact op met een hypotheekadviseur of met uw geldverstrekker. Samen bespreekt u hoe u de eventuele restschuld gaat afbetalen. Doet u dit niet, dan kunt u onaangenaam worden verrast: de geldverstrekker kan de overdracht bij de notaris blokkeren. 

Berekening restschuld

De hoogte van de restschuld berekent u als volgt: de verkoopprijs van de oude woning, minus de verkoopkosten van die woning, minus de eigenwoningschuld.

Verkoopkosten zijn kosten om de woning geschikt te maken voor verkoop of om de woning makkelijker te verkopen, zoals de courtage van de verkoopmakelaar. Eigenwoningschuld is het bedrag dat u hebt geleend voor de aanschaf, verbetering en het onderhoud van uw huis.

Rente restschuld aftrekbaar 

De rente is aftrekbaar over restschulden die zijn ontstaan in verband met verkoop van een voormalige eigen woning. De duur van de aftrek is vijftien jaar. Die termijn geldt alleen voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. Ook de rente over een restschuld die niet minstens annuïtair wordt afgelost, is aftrekbaar. 

Restschuld aflossen en financieren 

Om de restschuld te verkleinen kunt u extra aflossen op de hypotheek. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. 
Lees meer over het aflossen en financieren van restschuld

Restschuld en NHG? 

Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie? Onder bepaalde voorwaarden kan de restschuld worden kwijtgescholden.   
Lees meer over NHG en restschuld 

Ontbindende voorwaarde voor restschuld

Als u de financiering van uw restschuld nog niet rond heeft, neem dan een ontbindende voorwaarde op in de koopovereenkomst. De koper moet hiermee nog wel akkoord gaan. 

Website huis onder water

Er is een speciale website voor huiseigenaren met een woning die onder water staat: huisonderwater.eu. Hier vindt u informatie en advies, om de financiële schade te beperken.   

Kijk ons online seminar terug

Zit u in de situatie dat u uw huis moet verkopen met een restschuld? Wordt het dan een onderhandse verkoop of een executieverkoop? Hoe kunt u de restschuld financieren? Hoe verloopt een traject bij de schuldhulpverlening? En hoe zit het met vervangende huisvesting? Dit is een greep uit de vragen die besproken worden in ons online seminar 'Gedwongen verkoop met restschuld'.

Naar het online seminar 'Gedwongen verkoop met restschuld'