Samenwerking makelaar beëindigen

Als de makelaar u niet langer bevalt, beëindig dan de opdracht. U mag deze opdracht altijd opzeggen, ook wel intrekken genoemd. Raadpleeg uw contractstukken om te zien wat u uw makelaar bent verschuldigd bij intrekking. Vaak gaat het dan om bijvoorbeeld advertentiekosten of een deel van het loon. 

Als u de opdracht intrekt:

  • Hoeft u geen schadevergoeding te betalen aan de makelaar. Wel moet u de gedane uitgaven, zoals advertentiekosten, vergoeden. 
  • Moet u mogelijk intrekkingskosten betalen, ofwel een redelijk deel van het loon van de makelaar. Als de Consumentenvoorwaarden Makelaardij van toepassing zijn, dan heeft de makelaar alleen recht op intrekkingskosten als u dit in de overeenkomst met de makelaar heeft afgesproken.

Als een makelaar aantoonbaar zijn werk niet goed doet, dan kunt u de opdracht ontbinden. Dat gaat niet zomaar.

Als u de opdracht ontbindt:

  • Moet u kunnen aantonen dat de makelaar wezenlijk tekortschiet. Dit is vaak lastig aantoonbaar, omdat de makelaar een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting.
  • Kunt u het beste een dossier aanleggen waaruit blijkt dat de makelaar zijn werk niet goed doet. 
  • Moet u de makelaar in gebreke stellen. Dit doet u met een aangetekende brief. Hiermee geeft u de makelaar een laatste kans om binnen een bepaalde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Doet hij dat niet, dan mag u na die termijn de overeenkomst met de makelaar ontbinden. Win eerst juridisch advies in voordat u het contract ontbindt. 
  • Als u de overeenkomst gerechtvaardigd ontbindt, betaalt u vaak alleen gemaakte kosten en geen intrekkingskosten of courtage.
  • Als u na beëindiging van de opdracht toch uw woning verkoopt en de makelaar kan bewijzen dat hij aan de verkoop heeft bijgedragen, dan kan het zijn dat u hem alsnog courtage moet betalen. 

Conflict met makelaar

Conflict met de makelaar over de nota? Ga dan als volgt te werk:

  1. Probeer in overleg met de makelaar tot een oplossing te komen. Leg eventuele afspraken die hieruit voortvloeien schriftelijk vast.
  2. Komt u niet tot een oplossing, geef dan in een brief aan welk deel van de betaling u betwist en waarom. Vraag de makelaar om een reactie binnen bijvoorbeeld twee weken. Betaal wel alvast het bedrag dat u niet betwist. 
  3. Zijn op de overeenkomst met de makelaar de Consumentenvoorwaarden Makelaardij van toepassing? Dan kunt u naar de Geschillencommissie Makelaardij stappen. Deze procedure is relatief goedkoop en laagdrempelig. Heeft u een conflict met de makelaar om een schadevergoeding, bedenk dan wel dat de geschillencommissie uitspraken kan doen over financiële belangen tot € 10.000.

Rechtsbijstand nodig?

In conflict met uw makelaar? Als lid van Vereniging Eigen Huis kunt u meteen rekenen op onze Rechtsbijstand. Tijdens een intake nemen wij met u de mogelijkheden door. Als het nodig is, neemt één van onze juristen of advocaten uw zaak verder in behandeling. Profiteer van de brede expertise binnen Vereniging Eigen Huis.

Lees meer over Eigen Huis Rechtsbijstand