Ontbindende voorwaarden

Als de koper van uw woning een consument is, dan heeft hij een bedenktijd van drie dagen. Deze termijn gaat in om 0.00 uur de dag nadat de koper een exemplaar van de door u en hem ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Binnen deze 72 uur mag de koper om welke reden dan ook afzien van de koop van uw huis. Daar kunt u als verkoper niets aan doen. 

Op het moment dat de koper een bod wil uitbrengen zijn er misschien nog zaken onzeker. Hij weet bijvoorbeeld nog niet zeker of de financiering rond komt. Dan wil de koper hier een voorbehoud, een ontbindende voorwaarde, voor afspreken. De door koper gewenste ontbindende voorwaarden zijn onderdeel van de onderhandelingen. Als u er in de onderhandelingen uit komt met de koper, dan worden de ontbindende voorwaarden opgenomen in de koopovereenkomst. 

Verschillende ontbindende voorwaarden

Kopers kunnen ontbindende voorwaarden bedingen als: 

  • Het nog niet duidelijk is of hij de financiering rond krijgt.
  • Het nog niet duidelijk is of de koper in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  • De koper eerst nog een bouwkundige keuring wil laten uitvoeren. 

Ook u als verkoper kunt ontbindende voorwaarden opnemen, in overleg met de koper uiteraard. Bijvoorbeeld als u uw huis alleen wilt verkopen als de bank uw restschuld financiert. 

Ontbindende voorwaarden opstellen

Koper en verkoper moeten de ontbindende voorwaarden altijd zorgvuldig opstellen. In artikel 15 van de model koopovereenkomst kunnen de ontbindende voorwaarden met betrekking tot de financiering, Nationale Hypotheek Garantie en een bouwkundige keuring worden ingevuld. Koopt u een appartement, dan staat dit in artikel 18. Houd er rekening mee dat een koper doorgaans zo’n zes tot acht weken nodig heeft om de financiering rond te krijgen. 

Beroep doen op ontbindende voorwaarden 

De koopovereenkomst wordt niet zomaar ongeldig als aan een van de ontbindende voorwaarden is voldaan. Degene die een beroep doet op een ontbindende voorwaarde, moet zelf binnen een bepaalde termijn de koopovereenkomst schriftelijk ontbinden. 

In het koopcontract kunnen eisen aan bepaalde ontbindende voorwaarden staan. Als de koper bijvoorbeeld een beroep doet op het financieringsvoorbehoud, dan moet hij u meestal een afwijzing van een geldverstrekker tonen als bewijs. Sommige koopcontracten eisen twee schriftelijke afwijzingen. Maakt de koper gebruik van het keuringsvoorbehoud, dan moet hij meestal een kopie van het keuringsrapport overhandigen.

logoWebsitevhjaar

Wij zijn genomineerd voor website van het jaar 2018. Stem ook!

Stem nu!
Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.