Conflict met koper

Komt de koper zijn afspraken niet na, volg dan dit stappenplan. 

1. Ga eerst praten

Probeer er samen met de koper uit te komen. Leg schriftelijk vast wat u heeft besproken.

2. Stel de koper in gebreke

Komt u er samen niet uit? Stel de koper dan schriftelijk in gebreke. Hiermee geeft u hem de kans binnen een bepaalde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Verstuur een ingebrekestelling altijd aangetekend. En neem eerst contact op met uw rechtsbijstandsverzekering als u die heeft. Neem in de ingebrekestelling altijd de volgende punten op: 

 • Geef een termijn waarin de koper alsnog aan zijn verplichtingen moet voldoen. Volgens de model koopovereenkomst (artikel 11) staan hier acht dagen voor. 
 • Meld, dat als de afspraken binnen deze termijn niet worden nagekomen, u de overeenkomst ontbindt of eist dat de koper zijn verplichtingen alsnog nakomt.
 • Meld dat u eventuele schade op de koper verhaalt.

3. Contract beëindigen of nakoming eisen

Als de termijn van de ingebrekestelling is verlopen zonder dat een oplossing is bereikt, dan resten u twee opties.

Optie 1: u beëindigt het contract

Dit doet u met een aangetekende brief. Vraag voordat u dit doet eerst juridisch advies. Schrijft u zelf een brief? Meld dat u: 

 • Het contract ontbindt.
 • De boete opeist zoals die is afgesproken in de koopovereenkomst. Meestal bedraagt die boete 10 % van de koopsom.
 • Verdere schadevergoeding eist, als uw schade hoger is dan de boete.
 • De notaris kunt vragen de schadevergoeding te laten betalen uit de door de koper gestorte waarborgsom of gestelde bankgarantie.

Optie 2: u eist nakoming

Dit doet u met een aangetekende brief. Schrijft u de brief zelf, meld dan dat: 

 • U nogmaals vordert dat de koper zijn verplichtingen nakomt.
 • U gebruikmaakt van de boeteclausule zoals die afgesproken in de koopovereenkomst. Meestal bedraagt die boete 3 promille van de koopsom per dag nadat de 8 dagen van de ingebrekestelling zijn verstreken.
 • U verdere schadevergoeding eist, als uw schade hoger is dan de boete.
 • De notaris kunt vragen de schadevergoeding te laten betalen uit de door de koper gestorte waarborgsom of gestelde bankgarantie.

4. Naar de rechter

Als voorgaande stappen niet werken, dan kunt u een procedure starten. Vraag voordat u dit doet eerst juridisch advies. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Neem dan contact op met uw verzekeraar. 

Of een procedure zinvol is voor u, hangt af van uw financieel belang en uw rechtspositie. U kunt met vragen terecht bij ons Informatie- en Adviescentrum op 033 - 450 77 50.

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.