Conflict met koper

Komt de koper zijn afspraken niet na, volg dan dit stappenplan. 

1. Ga eerst praten

Probeer er samen met de koper uit te komen. Leg schriftelijk vast wat u heeft besproken.

2. Stel de koper in gebreke

Komt u er samen niet uit? Stel de koper dan schriftelijk in gebreke. Hiermee geeft u hem de kans binnen een bepaalde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Verstuur een ingebrekestelling altijd aangetekend. Zie voorbeeld van een ingebrekestelling. Neem in de ingebrekestelling altijd de volgende punten op: 

  • Geef een termijn waarin de koper alsnog aan zijn verplichtingen moet voldoen. Volgens de modelovereenkomst (artikel 11) staan hier acht dagen voor. 
  • Meld, dat als u binnen de termijn niets hoort, u de overeenkomst ontbindt of eist dat de koper zijn verplichtingen alsnog nakomt.
  • Meld dat u eventuele schade op de koper verhaalt.

3. Contract beëindigen of nakoming eisen

Als de termijn van de ingebrekestelling is verlopen, dan resten u twee opties.

Optie 1: u beëindigt het contract

Dit kan vanaf acht dagen na de ingebrekestelling. Vraag voordat u dit doet eerst juridisch advies. Schrijft u zelf een brief? Meld dat u: 

  • Het contract ontbindt.
  • De boete opeist zoals die is afgesproken in de koopovereenkomst. Meestal bedraagt die boete 10 % van de koopsom.
  • Verdere schadevergoeding eist, mocht u schade hebben geleden.
  • De notaris kunt vragen de schadevergoeding te laten betalen uit de door de koper gestorte waarborgsom, of eventuele gestelde bankgarantie.

Optie 2: u eist nakoming

Dit doet u met een aangetekende brief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief (voor leden). Schrijft u de brief zelf, meld dan dat: 

  • U de koper nog een termijn geeft om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
  • U gebruikmaakt van de boeteclausule zoals die afgesproken in de koopovereenkomst. Meestal bedraagt die boete 3 promille van de koopsom per dag nadat de 8 dagen van de ingebrekestelling zijn verstreken.
  • U verdere schadevergoeding eist, mocht u schade hebben geleden.

4. Naar de rechter

Als voorgaande stappen niet werken, dan kunt u een procedure starten. Vraag voordat u dit doet eerst juridisch advies. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Neem dan contact op met uw verzekeraar. 

Of een procedure zinvol is voor u, hangt af van uw financieel belang en uw rechtspositie. U kunt met vragen terecht bij ons Informatie- en Adviescentrum op 033 - 450 77 50. In uw koopcontract staat bij welke instantie u een procedure kunt starten. Staat daar niets over in uw koopcontract vermeld, dan moet u naar de rechtbank. 

Het hangt af van het financiële belang van de zaak of u binnen de rechtbank naar de sector kanton of civiel moet. Bij een financieel belang van minder dan € 25.000 moet u naar de sector kanton. Een advocaat is in deze sector niet verplicht. Gaat het om meer dan € 25.000, dan moet u naar de sector civiel. Informatie over de griffierechten bij de rechtbank vindt u op www.rechtspraak.nl 

logoWebsitevhjaar

Wij zijn genomineerd voor website van het jaar 2018. Stem ook!

Stem nu!
Sta ook sterker met ruim 750.000 leden.