Koopovereenkomst

U wilt zelf uw huis verkopen en u heeft een duidelijke vraagprijs in gedachten. Bepaal voor u gaat onderhandelen hoeveel u minimaal voor de woning wilt hebben en welke roerende zaken daarbij horen. Waar moet u verder op letten?  

Het koopcontract

Als u overeenstemming heeft bereikt met de potentiële koper, tekent u samen een koopcontract. 

Model Koopovereenkomst bestaande eengezinswoning

Schriftelijkheidsvereiste

Als de koper van uw woning een consument is, dan geldt het schriftelijkheidsvereiste. De koop moet op papier, in een koopovereenkomst, worden vastgelegd en dit contract moet door koper en verkoper worden ondertekend. Pas dan is de koop geldig. Een mondelinge koop is dus niet geldig.

Bedenktijd

Nadat de koop is gesloten, heeft de koper (als het een consument-koper is) drie dagen bedenktijd. Gedurende deze periode kan de koper de koopovereenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. De termijn begint te lopen om 00.00 uur de dag nadat koper een exemplaar van de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Minimaal twee van de drie dagen moeten niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, dan wordt de bedenktijd verlengd tot en met de eerstvolgende dag die dat niet is. De verkoper heeft geen bedenktijd.

Ontbindende voorwaarden

Een bekend voorbeeld is het voorbehoud van financiering. De ontbindende voorwaarden zijn langer geldig dan de drie dagen bedenktijd die de koper sowieso heeft. In de koopovereenkomst wordt per ontbindende voorwaarde een vervaldatum bepaald. 

De koper kan het koopcontract ontbinden als de situatie genoemd in de ontbindende voorwaarde zich voordoet. Dat is bijvoorbeeld het geval als de koper een financieringsvoorbehoud heeft en kan bewijzen dat hij de hypotheek niet rondkrijgt.

 

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.