Verborgen gebreken bij koop en verkoop

U verkoopt uw huis altijd inclusief eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken. Daarom heeft de koper een onderzoekplicht. De koper moet zelf uitvinden in welke bouwkundige staat uw woning verkeert. Ook moet de koper er zelf voor zorgen dat hij op de hoogte is van de bestemmingsplannen in de directe omgeving van uw woning. 

U als verkoper heeft een mededelingsplicht. Dit betekent dat u voorafgaand aan de verkoop alle gebreken aan uw woning die u bekend zijn de verkoper meldt. 

U mededelingsplicht weegt juridisch gezien zwaarder dan de onderzoekplicht van de koper. Als u willens en wetens gebreken aan uw woning verzwijgt, kunt u de koper niet verwijten dat hij onvoldoende onderzoek heeft verricht naar uw woning. 

Nadat u en de koper het koopcontract hebben ondertekend, bent u in principe niet meer verantwoordelijk voor eventuele gebreken. Tenzij het om verborgen gebreken gaat. Hiervan is sprake als:

  • Er wordt een gebrek geconstateerd, waardoor de koper normaal gesproken niet in het huis kan wonen
  • Er wordt een gebrek geconstateerd dat de koper niet had kunnen zien en u bewust heeft verzwegen. 

Ernstig gebrek

Er is sprake van een ernstig gebrek als een woning niet voor normaal gebruik geschikt is. Denk bijvoorbeeld aan een rotte dakconstructie. De koper mag op grond van het model koopovereenkomst verwachten dat uw woning geschikt is om in te wonen, tenzij er afspraken zijn gemaakt over een ander soort gebruik van de woning, bijvoorbeeld als winkelruimte. 

Als uw woning een ernstig gebrek heeft dat voor de overdracht is ontstaan, dan bent u ervoor aansprakelijk. Ook als u niets van dit gebrek wist.  

Clausules

Als u een oudere woning verkoopt, kunt u een ouderdomsclausule in het koopcontracten laten opnemen. U geeft hiermee aan dat u een oud huis verkoopt, dat wellicht niet aan de moderne standaarden voldoet. In hoeverre deze clausule de rechten van de koper beperken, hangt af van de exacte formulering. 

Niet gemeld gebrek

Als de koper een gebrek vindt dat normaal gebruik van de woning niet in de weg staat, dan bent u alleen aansprakelijk als u het bewust hebt verzwegen. Ook moet het gebrek voor de overdracht zijn ontstaan. In beide gevallen voldoet u dan niet aan de mededelingsplicht. 

 

Stappenplan

Heeft uw huis een verborgen gebrek? Volg de punten uit ons stappenplan.

Stappenplan verborgen gebreken