Verborgen gebreken bij koop en verkoop

U verkoopt uw huis altijd inclusief eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken. Daarom heeft de koper een onderzoeksplicht. De koper moet zelf uitvinden in welke bouwkundige staat uw woning verkeert. Ook moet de koper er zelf voor zorgen dat hij op de hoogte is van de bestemmingsplannen in de directe omgeving van de woning. 

De verkoper heeft een mededelingsplicht. Dit betekent dat u voorafgaand aan de verkoop de gebreken aan uw woning die bij u bekend zijn aan de koper moet melden. 

Uw mededelingsplicht weegt juridisch gezien zwaarder dan de onderzoeksplicht van de koper. Als u willens en wetens gebreken aan uw woning verzwijgt, kunt u de koper niet verwijten dat hij onvoldoende onderzoek heeft verricht naar uw woning. 

Nadat de koper eigenaar van de woning is geworden, bent u in principe niet meer verantwoordelijk voor eventuele gebreken. In 2 situaties kunt u toch aansprakelijk zijn:

  • er wordt een gebrek geconstateerd dat het normale gebruik van de woning in de weg staat.
  • er wordt een gebrek geconstateerd dat u heeft verzwegen.

Ernstig gebrek

Er is sprake van een gebrek dat het normaal gebruik in de weg staat als het gebrek vrij ernstig is. Denk bijvoorbeeld aan een rotte dakconstructie.

Als uw woning een ernstig gebrek heeft dat voor de overdracht is ontstaan, dan kunt u ervoor aansprakelijk zijn. Ook als u niets van dit gebrek wist.  

Clausules

Als u een oudere woning verkoopt, kunt u een ouderdomsclausule in het koopcontract laten opnemen. U geeft hiermee aan dat u een oud huis verkoopt, dat wellicht niet aan de moderne standaarden voldoet. In hoeverre deze clausule de rechten van de koper beperkt, hangt af van de exacte formulering. 

Niet gemeld gebrek

Als de koper een gebrek vindt dat normaal gebruik van de woning niet in de weg staat, dan kunt u aansprakelijk zijn als u het bewust hebt verzwegen. In dit geval heeft u niet voldaan aan uw mededelingsplicht.

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.