Verborgen gebreken bij koop en verkoop

U verkoopt uw huis altijd inclusief eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken. Daarom heeft de koper een onderzoeksplicht. De koper moet zelf uitvinden in welke bouwkundige staat uw woning verkeert. Ook moet de koper er zelf voor zorgen dat hij op de hoogte is van de bestemmingsplannen in de directe omgeving van de woning. 

De verkoper heeft een mededelingsplicht. Dit betekent dat u voorafgaand aan de verkoop de gebreken aan uw woning die bij u bekend zijn aan de koper moet melden. 

Uw mededelingsplicht weegt juridisch gezien zwaarder dan de onderzoeksplicht van de koper. Als u willens en wetens gebreken aan uw woning verzwijgt, kunt u de koper niet verwijten dat hij onvoldoende onderzoek heeft verricht naar uw woning. 

Nadat u en de koper het koopcontract hebben ondertekend, bent u in principe niet meer verantwoordelijk voor eventuele gebreken. Tenzij het om verborgen gebreken gaat. Hiervan is sprake als:

  • er een gebrek wordt geconstateerd waardoor de koper niet in het huis kan wonen.
  • er een gebrek wordt geconstateerd dat u bewust heeft verzwegen en de koper niet had kunnen zien. 

Ernstig gebrek

Er is sprake van een ernstig gebrek als een woning niet voor normaal gebruik geschikt is. Denk bijvoorbeeld aan een rotte dakconstructie. De koper mag op grond van het model koopovereenkomst verwachten dat uw woning geschikt is om in te wonen, tenzij er afspraken zijn gemaakt over een ander soort gebruik van de woning, bijvoorbeeld als winkelruimte. 

Als uw woning een ernstig gebrek heeft dat voor de overdracht is ontstaan, dan bent u ervoor aansprakelijk. Ook als u niets van dit gebrek wist.  

Clausules

Als u een oudere woning verkoopt, kunt u een ouderdomsclausule in het koopcontract laten opnemen. U geeft hiermee aan dat u een oud huis verkoopt, dat wellicht niet aan de moderne standaarden voldoet. In hoeverre deze clausule de rechten van de koper beperken, hangt af van de exacte formulering. 

Niet gemeld gebrek

Als de koper een gebrek vindt dat normaal gebruik van de woning niet in de weg staat, dan bent u alleen aansprakelijk als u het bewust hebt verzwegen. Ook moet het gebrek voor de overdracht zijn ontstaan. In beide gevallen voldoet u dan niet aan de mededelingsplicht.

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden.