Tips verkopen met een makelaar

Hoe vindt u de juiste verkoopmakelaar? En wat als u de samenwerking wilt beëindigen? 

Makelaar kiezen

Kies een makelaar die is aangesloten bij brancheorganisatie NVM, VastgoedPRO of VBO. Zij hanteren goede consumentenvoorwaarden die samen met Vereniging Eigen Huis zijn opgesteld. 

Laat vervolgens een aantal makelaars een offerte uitbrengen. Zorg ervoor dat de offertes duidelijk antwoord geven op de volgende vragen: 

 • Zijn de genoemde bedragen inclusief of exclusief BTW? 
 • Welke werkzaamheden vallen onder courtage en eventuele opstartkosten en welke niet? Zijn er nog bijkomende kosten? 
 • Welke bijkomende kosten kunt u nog verwachten, zoals advertentiekosten? 
 • Werkt de makelaar op abonnementsbasis en zo ja: komen deze kosten boven op de courtage of worden ze bij de verkoop verrekend met de courtage?  
 • Hoe zit het met de intrekkingskosten? 

Kijk hier voor een overzicht van de kosten die de makelaar mogelijk in rekening brengt met de daarbij behorende aandachtspunten.

Betalingsafspraken

Makelaars brengen hun diensten op verschillende manieren in rekening. Deze zijn lang niet allemaal even consumentvriendelijk. Denk aan: 

 • opstartkosten aan het begin (bijvoorbeeld € 500)
 • maandelijks een vast bedrag (bijvoorbeeld € 50) 
 • een resultaatbonus op het eind, na verkoop van de woning
 • Stelt uw makelaar zoiets voor:
  • stel een resultaatbonus in het vooruitzicht bij een succesvolle verkoop 
  • vraag een maandelijks overzicht van wat de makelaar voor u heeft gedaan 
  • vraag hoe tevreden anderen zijn over uw makelaar

Heeft u van tevoren met uw makelaar afgesproken dat u hem na de verkoop van de woning courtage betaalt? Dan mag de makelaar niet halverwege het verkoopproces een andere betalingsregeling invoeren, tenzij u daar zelf mee akkoord gaat. 

Stoppen met de opdracht

Als de makelaar u niet langer bevalt, beëindig dan de opdracht. U kunt deze intrekken of laten ontbinden. Ontbinden is aan regels gebonden, intrekken kan altijd.

Als u de opdracht intrekt:

 • Hoeft u geen schadevergoeding te betalen aan de makelaar. Wel moet u de gedane uitgaven, zoals advertentiekosten, vergoeden. 
 • Moet u mogelijk intrekkingskosten betalen, ofwel een redelijk deel van het loon van de makelaar. Als de Consumentenvoorwaarden Makelaardij van toepassing zijn, dan heeft de makelaar alleen recht op intrekkingskosten als u dit in de overeenkomst met de makelaar heeft afgesproken.

Als u de opdracht ontbindt:

 • Moet u kunnen aantonen dat de makelaar wezenlijk tekortschiet. Dit is vaak lastig aantoonbaar, omdat de makelaar een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting.
 • Kunt het beste een dossier aanleggen waaruit blijkt dat de makelaar zijn werk niet goed doet.
 • Moet u de makelaar eerst in gebreke stellen. Dit doet u met een aangetekende brief. Hiermee geeft u de makelaar een laatste kans om binnen een bepaalde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Doet hij dat niet, dan mag u de overeenkomst met de makelaar na die termijn ontbinden. Win eerst juridisch advies in voordat u het contract ontbindt.
 • Als u de overeenkomst gerechtvaardigd ontbindt, betaalt u vaak alleen gemaakte kosten en geen intrekkingskosten of courtage.
 • Als u na beëindiging van de opdracht toch uw woning verkoopt en de makelaar kan bewijzen dat hij aan de verkoop heeft bijgedragen, dan kan het zijn dat u hem alsnog courtage moet betalen.

Conflict met de makelaar

Conflict met de makelaar over de nota? Ga dan als volgt te werk:

 1. Probeer in overleg met de makelaar tot een oplossing te komen. Leg eventuele afspraken die hieruit voortvloeien schriftelijk vast.
 2. Komt u niet tot een oplossing, geef dan in een brief aan welk deel van de betaling u betwist en om welke reden. Vraag de makelaar om een reactie binnen bijvoorbeeld twee weken. Betaal alvast het bedrag dat u niet betwist. 
 3. Zijn op de overeenkomst met de makelaar de Consumentenvoorwaarden Makelaardij van toepassing? Dan kunt u naar de Geschillencommissie Makelaardij stappen. Deze procedure is relatief goedkoop en laagdrempelig. Heeft u een conflict met de makelaar om een schadevergoeding, bedenk dan wel dat de geschillencommissie uitspraken kan doen over financiële belangen tot € 10.000. 

Rechtsbijstand nodig?

In conflict met uw makelaar? Als lid van Vereniging Eigen Huis kunt u rekenen op onze Rechtsbijstand. Tijdens een intakegesprek nemen wij met u de mogelijkheden door. Als het nodig is, neemt één van onze juristen of advocaten uw zaak verder in behandeling. Profiteer van de brede expertise binnen Vereniging Eigen Huis.

Lees meer over Eigen Huis Rechtsbijstand

Zoekt u een makelaar?

Op zoek naar een makelaar die u helpt bij het verkopen van uw huis? U vindt uw verkoopmakelaar bij Advieskeuze.

Advieskeuze