Handig om te weten als verkoper

U wilt uw huis verkopen. Wat is handig om te weten op juridisch gebied? Wat moet u vertellen aan de koper, welk contract kunt u het beste gebruiken en hoe zit het met het energielabel?

Voor de verkoop van uw huis kunt u het beste de Koopovereenkomst bestaande eengezinswoning van Vereniging Eigen Huis gebruiken. Hierin zijn de rechten van zowel u als de koper goed geregeld. Persoonsgegevens, de ontbindende voorwaarden en een lijst met zaken die bij de koopakte horen moet u samen met de koper invullen. Via de laatste lijst geeft u aan welke zaken bij de koop zijn inbegrepen, zodat hierover geen discussie kan ontstaan. Als u de overeenkomst allebei heeft ondertekend, is de koop rond. De particuliere koper heeft dan nog wel drie dagen bedenktijd. U als verkoper heeft dat niet. 

Mededelingsplicht en bouwtechnische keuring 

Als verkoper heeft u een mededelingsplicht. Dat wil zeggen dat u alles wat u weet en wat belangrijk kan zijn voor de koper moet vertellen.

30695-5162-verborgen-gebreken

Energielabel

U moet als verkoper een energielabel hebben bij de verkoop van uw huis. Bij het onderdeel 'Energie' vindt u meer informatie over het energielabel voor woningen

Als koper naar Kadaster wil 

Als de koper de koopovereenkomst wil laten inschrijven bij het Kadaster moet u hieraan meewerken. De koper kan daarmee onder andere voorkomen dat hij achter het net vist als u voor de overdracht failliet wordt verklaard, of als er beslag op uw woning wordt gelegd.

Als koper afspraken niet nakomt: stappenplan

Het kan voorkomen dat de koper zijn afspraken niet nakomt. Hij verschijnt bijvoorbeeld niet bij de overdracht. Wat kunt u dan het beste doen? U kunt dan het beste volgens een stappenplan te werk gaan. 

Aansprakelijkheid bij verborgen gebreken 

Als de koper na de overdracht op een gebrek stuit, kan hij u daarvoor meestal niet aansprakelijk stellen.Met de overdracht van de woning gaat namelijk ook het risico van de woning over naar de koper. U kunt als verkoper wel aansprakelijk voor verborgen gebreken die het normale gebruik van de woning in de weg staan, ook als u niets van deze gebreken wist.

Als het om minder ernstige gebreken gaat, kunt u aansprakelijk zijn als u ervan wist, maar over het probleem heeft gezwegen. Uitgebreidere informatie hierover vindt u bij verborgen gebreken.


Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Vereniging Eigen Huis op (033) 450 77 50. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering neem dan contact op met uw verzekeraar. Op rechtspraak.nl vindt u uitspraken over verborgen gebreken die in het verleden zijn gedaan. 

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.