Handig om te weten

Je wilt je huis verkopen. Wat is handig om te weten op juridisch gebied? Wat moet je vertellen aan de koper, welk contract kun je het beste gebruiken en hoe zit het met het energielabel?

Voor de verkoop van je huis kunt je het beste de Koopovereenkomst voor een bestaande woning van Vereniging Eigen Huis gebruiken. Hierin zijn de rechten van zowel jou als de koper goed geregeld. Persoonsgegevens, de ontbindende voorwaarden en een lijst met zaken die bij de koopakte horen moet je samen met de koper invullen. Via de laatste lijst geef je aan welke zaken bij de koop zijn inbegrepen, zodat hierover geen discussie kan ontstaan. Als je de overeenkomst allebei hebt ondertekend, is de koop rond. De particuliere koper heeft dan nog wel drie dagen bedenktijd. Jij als verkoper hebt dat niet. 

Mededelingsplicht

Als verkoper heb je een mededelingsplicht. Dat wil zeggen dat je alles wat je weet en wat belangrijk kan zijn voor de koper, moet vertellen.

Energielabel

Je moet als verkoper een energielabel hebben bij de verkoop van je huis. Bij het onderdeel 'Energie' vind je meer informatie over het energielabel voor woningen

Als koper naar Kadaster wil 

Als de koper de koopovereenkomst wil laten inschrijven bij het Kadaster moet je hieraan meewerken. De koper kan daarmee onder andere voorkomen dat hij achter het net vist als jij voor de overdracht failliet wordt verklaard, of als er beslag op je woning wordt gelegd.

Als koper afspraken niet nakomt: stappenplan

Het kan voorkomen dat de koper zijn afspraken niet nakomt. Hij verschijnt bijvoorbeeld niet bij de overdracht. Wat kun je dan doen? Je kunt dan het beste volgens een stappenplan te werk gaan.

Aansprakelijkheid bij verborgen gebreken 

Als de koper na de overdracht op een gebrek stuit, kan hij jou daarvoor meestal niet aansprakelijk stellen.Met de overdracht van de woning gaat namelijk ook het risico van de woning over naar de koper. Je kunt als verkoper wel aansprakelijk zijn voor verborgen gebreken die het normale gebruik van de woning in de weg staan, ook als je niets van deze gebreken wist.

Als het om minder ernstige gebreken gaat, kun je aansprakelijk zijn als je ervan wist, maar over het probleem hebt gezwegen. Uitgebreidere informatie hierover vind je bij verborgen gebreken.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. Heb je een rechtsbijstandsverzekering? Neem dan contact op met je verzekeraar. Op rechtspraak.nl vind je uitspraken over verborgen gebreken die in het verleden zijn gedaan.

Doe je voordeel met onze service