Veelgestelde vragen familiehypotheek

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over de Familiehypotheek.

1. Is de rente aftrekbaar bij een familiehypotheek?

Of de rente aftrekbaar is, wordt bepaald door het doel waaraan het geld besteed is. Als je de lening hebt gesloten voor de aanschaf of verbouwing van je eigen woning is de rente in principe aftrekbaar. Voor een familiehypotheek zijn de regels hiervoor precies gelijk als bij een hypotheek van de bank. Als een geldgever een nieuwe lening verstrekt voor de aankoop of verbetering van de eigen woning - én het de bedoeling is dat deze lening aftrekbaar is - zal de lening ook moeten voldoen aan de nieuwe regels die zijn vastgelegd in de ‘Wet herziening fiscale behandeling eigen woning’.

2. Sinds 1 januari 2013 geldt ook voor familiehypotheken een ‘renseigneringsverplichting’. Wat houdt dit in?

In het belastingplan van 2013 is een zogeheten ‘renseigneringsverplichting’ (informatieplicht) opgenomen voor akten van geldlening eigen woning. Renseignering is de wettelijke verplichting tot het verstrekken van bepaalde voorgeschreven gegevens en inlichtingen aan de Belastingdienst. Banken verstrekken deze informatie automatisch aan de belastingdienst. In het geval van een familiehypotheek geef je als schuldenaar deze gegevens zelf in de aangifte op. Heb je een adviesrapport van Eigen Huis Hypotheekadvies ontvangen, dan kun je hiervoor het aflosschema van het adviesrapport gebruiken.

De gevolgen van het niet voldoen aan dergelijke verplichtingen kan zijn dat de rente niet langer aftrekbaar is in box 1. De renseigneringsplicht geldt overigens alleen voor leningen die voor het eerst zijn aangegaan op of na 1 januari 2013 en die dus geen vervanging zijn van een al op die datum bestaande eigenwoningschuld. Ook als de familielening pas in 2013 is aangegaan maar ter financiering is van een in 2012 aangekochte woning is er geen verplichting tot renseignering. 

3. Kan ik ook een familiehypotheek afsluiten als ik al een hypotheek van een bank heb?

Ja, een familiehypotheek kan naast een lening van de bank gesloten worden of je lost met een familiehypotheek een deel van de lening bij de bank af.
Let op: de familielening en de lening van de bank samen, moeten binnen de maximale hypotheek passen.

4. Ik heb al een onderhandse familielening verstrekt aan mijn kinderen. Kan ik deze vervangen voor de Eigen Huis Familiehypotheek?

Ja, dit kan. Het kan zelfs verstandig zijn om de lening aan je kinderen om te zetten naar een Eigen Huis Familiehypotheek. Hierdoor weet je zeker dat de administratie van deze lening goed wordt uitgevoerd. Tevens weet je hierdoor ook zeker dat je voldoet aan de eisen die de belastingdienst aan deze leningen stelt.

5. Wat als de geldgever eerder het geld terug wil hebben?

Het is de geldgever niet toegestaan de lening voortijdig op te eisen. Dat staat in de algemene voorwaarden die je samen hebt geaccepteerd, ook de geldgever.

6. Moet mijn kind de rente en aflossing op de familiehypotheek ook echt overmaken?

Ja. Je kind moet de rente daadwerkelijk aan je betalen om in aanmerking te komen voor renteaftrek: het kwijtschelden van de rente leidt ertoe dat de rente niet aftrekbaar is. Een eventuele schenking ter compensatie van de hogere rente moet geheel los staan van de rentebetaling.

7. Staat de Eigen Huis familiehypotheek onder toezicht van de AFM of DNB?

De AFM en DNB zien toe op professionele partijen die financiële producten verkopen of adviseren. Een familiehypotheek is geen financieel product in de zin van de wet (Wet Financieel Toezicht) omdat de geldgevers en geldnemers geen professionele partijen zijn die vanuit hun beroep een financieel product verkopen of adviseren. Een familiehypotheek valt dus buiten het toezicht.

8. Stopt de familielening bij overlijden van een van de partijen?

Juridisch gezien loopt het als volgt: als het kind (geldnemer) overlijdt gaan woning en schuld naar de erfgenamen. Als het kind geen testament heeft, is de wettelijke verdeling van toepassing. Het vermogen gaat eerst naar echtgeno(o)t(e) en eventuele kinderen (en bij vooroverlijden van de kinderen, de eventuele kleinkinderen). Is er niemand die tot die eerste groep behoort, dan erven de ouders en de zussen en broers.

Overlijdt één van beide ouders, dan kan de familiehypotheek worden voortgezet door de langstlevende ouder. Na het overlijden van de langstlevende ouder kan de familiehypotheek zelfs worden overgenomen door andere erfgenamen (bijvoorbeeld broer of zus) of worden overgesloten naar een hypotheek bij een bank. De familiehypotheek kan natuurlijk ook worden verrekend met het erfdeel van het kind. In dat geval stopt de familiehypotheek. De notaris helpt bij het afhandelen van de hypotheek. 

Meer informatie