Tijdelijk contract

Voor werknemers zonder vast contract is het mogelijk een hypotheek te krijgen, maar daarvoor gelden wel voorwaarden.

Geldverstrekkers hanteren altijd twee grenzen voor de bepaling van een maximale hypotheek, of u nu in loondienst bent of niet. Ten eerste mag u in 2018 maximaal 100 % van de woningwaarde financieren met een hypotheek. Ten tweede stelt de bank eisen aan uw inkomen. De laagste grens is bindend.

Intentieverklaring

Heeft u een tijdelijk contract, dan wil uw werkgever mogelijk een intentieverklaring geven. Daarin staat bijvoorbeeld: ‘Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.’ Deze tekst staat op het standaardmodel van de werkgeversverklaring, die uw werkgever voor u kan invullen en ondertekenen. Een intentieverklaring is géén juridische toezegging voor een vaste aanstelling.

Inkomsten laatste drie jaar

Als uw werkgever geen intentieverklaring heeft afgegeven, kijkt de bank naar uw inkomsten. Vrijwel alle banken kijken naar uw gemiddelde bruto jaarinkomen uit de laatste drie kalenderjaren (voorafgaand aan het jaar waarin u de hypotheek aanvraagt). Daarbij geldt het laatste jaar als maximum. Dus als u de afgelopen drie jaar achtereenvolgens € 30.000, € 36.000 en € 21.000 hebt verdiend, is het gemiddelde € 29.000. Maar aangezien de € 21.000 van het laatste jaar lager is, geldt dat als uitgangspunt. 

Welke regels heeft mijn bank?

Inkomensbepaling loondienst

Veel geldverstrekkers accepteren ook de inkomensbepaling loondienst, de werkgeversverklaring of jaaropgaven zijn dan niet meer nodig. Bespreek met de hypotheekadviseur of dit een optie is.