Steun nu onze petitie tegen dreigende OZB-verhogingen

Verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB)? Nee! We willen niet dat de hoge kosten van belangrijke maatschappelijke voorzieningen voor rekening komen van huiseigenaren.

Ruim 128.000 mensen tekenden onze petitie. Teken jij mee?

Ja, ik wil deze actie steunen door te ondertekenen. Dat kan hier.


Hier doen wij het voor

Gemeenten kampen met grote tekorten door de hoge kosten van ouderen- en jongerenzorg. Daarvoor hebben ze extra geld gevraagd bij de Rijksoverheid. Helaas tot nu toe zonder resultaat. Grote kans dat jouw gemeente daardoor een flink gat heeft in de begroting voor volgend jaar. 

Als er tekorten zijn kunnen gemeenten twee dingen doen: bezuinigen op publieke voorzieningen of de onroerendezaakbelasting (OZB) extra verhogen. Dan kiezen gemeenten vaak voor het laatste. 

De keuze om de OZB te verhogen betekent dat jij, samen met andere huiseigenaren in ons land opdraait voor de extra kosten van brede maatschappelijke voorzieningen. Dat vinden wij oneerlijk verdeeld. Want niet alle huishoudens dragen dan hun steentje bij, maar slechts een deel van hen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met mensen met een bescheiden inkomen of pensioen. 

Op 15 november moeten alle gemeenten hun begroting rond hebben. Het is daarom tijd dat wij samen, met alle huiseigenaren, in actie komen. Alleen samen kunnen we de Rijksoverheid oproepen om gemeenten financieel te steunen en zodoende de OZB (onroerendezaakbelasting) niet onevenredig te laten stijgen. Dus huiseigenaren, laat je stem horen! 

Teken hier de petitie tegen de dreigende OZB-verhogingen.