Woonlastenonderzoek

De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing. Deze belastingen zijn per gemeente verschillend en worden jaarlijks aangepast. Vereniging Eigen Huis onderzoekt ieder jaar in samenwerking met onderzoekbureau Marlyse-Research de ontwikkeling van de woonlasten.

Gemeentelijke woonlasten 2017/2018

Ten opzichte van 2017 stijgt de onroerende zaakbelasting (ozb) in 2018 in de meeste gemeenten licht en in enkele gemeenten extreem, blijkt uit het jaarlijkse woonlastenonderzoek van Vereniging Eigen Huis. De gemiddelde stijging van de ozb valt in 2018 mee: 1,6 %. Je kunt geen bezwaar maken tegen een hogere ozb, riool- en afvalstoffenheffing, wél tegen de WOZ-waarde.

Ben je benieuwd of de belastingen in jouw gemeente in 2018 omhoog of omlaag zijn gegaan? Klik hieronder op jouw woonplaats en ontdek wat jouw gemeente doet met de ozb, de afvalheffing, de rioolheffing en de WOZ.

Vereniging Eigen Huis onderzocht de woonlasten in 372 gemeenten, exclusief een aantal fusiegemeenten die op het moment van publicatie nog geen gegevens konden verstrekken.

Verantwoording woonlastenonderzoek

Het woonlastenoverzicht van Vereniging Eigen Huis toont de ontwikkeling van de ozb, riool- en afvalstoffenheffing in 372 Nederlandse gemeenten. De gemeenten hebben de vermelde cijfers aan ons verstrekt. De gemiddelde woningwaarden, die nodig zijn om de ozb-ontwikkeling in een gemeente te berekenen, zijn afkomstig van De Waarderingskamer. Deze toezichthouder controleert gemeenten op de juiste uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. Het onderzoek wordt in opdracht van Vereniging Eigen Huis uitgevoerd door Marlyse-Research.

Lees meer over de top 5 stijgers en dalers ozb en woonlasten 2016 (pdf)