Veranderingen in je persoonlijke situatie kunnen invloed hebben op je voorlopige belastingaanslag. Onderzoek of de lopende voorlopige aanslag nog juist is in de nieuwe situatie en pas deze op tijd aan.

Mijn situatie in 2019:

Erf- en schenkbelasting

Ik heb in 2019 een woning gekocht 

 • Het eigenwoningforfait hoef je alleen te berekenen over de periode waarin je woning je hoofdverblijf is. In de belastingaangifte vul je daarom bij het onderdeel ‘Woningen en andere onroerende zaken’ eerst de datum in waarop je eigenaar werd van de woning (passeren notaris). Vervolgens geef je op wanneer de woning je hoofdverblijf is geworden; vaak de datum waarop je bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Het aangifteprogramma berekent hierna automatisch het juiste eigenwoningforfait.
 • Geef bij het onderdeel ‘Woningen en andere onroerende zaken’ de WOZ-waarde op die je in 2019 hebt ontvangen met waardepeildatum 1 januari 2018. Dus niet de WOZ-waarde die je begin 2020 hebt gekregen. Heeft de gemeente je WOZ-waarde voor 2019 nog niet vastgesteld, dan kun je de aankoopsom van je woning invullen als schatting. 
 • Heb je het recht van erfpacht op de grond? Geef dan de aftrekbare canon die je in 2019 hebt betaald op in de belastingaangifte. Dit kan bij het onderdeel ‘Woningen en andere onroerende zaken’. Heb je de erfpacht afgekocht en meegefinancierd in de hypotheek? Dan is de rente over dat deel aftrekbaar. De afkoop zelf is niet aftrekbaar.
 • Bij het afsluiten van je hypotheek heb je kosten gemaakt. Bekijk welke kosten aftrekbaar zijn › Deze kosten geef je op bij het onderdeel ‘Hypotheken en andere schulden’.

Ik heb in 2019 een woning verkocht

 • Heb je in 2019 een woning verkocht met overwaarde? En een andere woning gekocht? Let dan op de Bijleenregeling. Het kan zijn dat niet alle rente over de nieuwe schuld nog aftrekbaar is.
 • Heb je in 2019 een woning verkocht met restschuld? Rente en kosten van restschulden die zijn ontstaan na 1 januari 2018 zijn niet meer aftrekbaar. De aftrekregeling geldt alleen voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. De restschuld geef je op in box 3.

Ik had in 2019 een bouwdepot

 • Had je in 2019 een nieuwbouwdepot, dan kun je dit in de belastingaangifte apart opgeven, bij het onderdeel ‘Bankrekeningen en andere bezittingen’ en ‘Bouwdepots’. Over het bedrag dat in het depot staat, heb je een rentevergoeding ontvangen én heb je rente betaald. De ontvangen rente geef je op als 'bijgeschreven rente' bij het onderdeel 'Bouwdepots', de betaalde rente geef je op bij het onderdeel 'Hypotheken en andere schulden'. Het aangifteprogramma trekt de vergoeding in de eindberekening af van de betaalde rente. Heb je het depot al twee jaar en nog niet volledig besteed? Dan kun je de betaalde rente over de hoogte van het resterende depot niet meer aftrekken totdat je het alsnog aan de woning uitgeeft. 
 • Had je in 2019 een bouwdepot voor het verbouwen van je huis? Je hoeft de ontvangen rente dan de eerste zes maanden niet op te geven in de aangifte. Als de verbouwing langer duurt, moet je de rente die je na deze zes maanden ontvangt wél opgeven als 'bijgeschreven rente'. Geef het verbouwingsdepot op bij de onderdelen ‘Bankrekeningen en andere bezittingen’ en ‘Bouwdepots’. Bij het onderdeel ‘Hypotheken en andere schulden’ kun je de aftrekbare rente opgeven. 

Ik ben in 2019 gescheiden

 • Ben je in 2019 gescheiden, dan kun je er samen voor kiezen om voor het jaar van uit elkaar gaan fiscaal partner te blijven. Voordeel hiervan is onder andere dat je de aftrek eigen woning in het slot van de belastingaangifte naar eigen inzicht kunt verdelen. Dit kan een groter fiscaal voordeel opleveren. Vaak is dat het geval als je de aftrek bij de partner met het hoogste inkomen invult.
 • Ben je in 2019 gescheiden, geen fiscaal partner meer en was de woning nog gezamenlijk eigendom, dan mag je alleen jouw aandeel in de woning en hypotheekschuld opgeven in de belastingaangifte. Je kunt alleen de hypotheekrente aftrekken die je zelf hebt betaald. In de praktijk neemt vaak één van de twee het volledige bedrag aan hypotheekrente voor zijn/haar rekening, maar ook dan heb je maar recht op aftrek van 50 % van de betaalde hypotheekrente. De andere 50 % kan eventueel aftrekbare partneralimentatie zijn, maar dan moet de verplichting tot betaling wel zijn vastgelegd in bijvoorbeeld een convenant.
 • Ben je na scheiden uit jullie woning vertrokken en blijft je ex achter in de woning die nog wel gezamenlijk eigendom is, dan mag je jouw aandeel in de woning en hypotheekschuld nog voor maximaal twee jaar opgeven in box 1. Dit is de Scheidingsregeling. De tweejaarstermijn gaat lopen vanaf het moment dat je uit de woning vertrekt. Na twee jaar verhuist je aandeel in de woning en de hypotheekschuld naar box 3 en eindigt je recht op renteaftrek.

Ik heb in 2019 mijn hypotheekschuld volledig afgelost

 • Heb je in 2019 je hypotheek volledig afgelost, dan is je eigenwoningforfait hoger dan je aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrenteaftrek. Volgens de Wet Hillen heb je recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Vanaf 2019 wordt deze aftrekpost in 30 jaar volledig afgebouwd. Dit betekent dat je in de toekomst over een deel van het eigenwoningforfait belasting gaat betalen. Bekijk rekenvoorbeelden › 

Ik heb mijn (voormalige) woning in 2019 verhuurd

 • Heb je je woning in 2019 tijdens een vakantie tijdelijk verhuurd? Geef de verhuurperiode en de inkomsten uit de verhuur op bij het onderdeel ‘Woningen en andere onroerende zaken’. Het aangifteprogramma telt automatisch 70% van de huuropbrengsten bij het eigenwoningforfait op. Meer weten over de fiscale gevolgen in deze situatie? Lees Airbnb of niet › 
 • Staat je woning te koop en heb je deze in 2019 tijdelijk verhuurd? Bij het onderdeel ‘Woningen en andere onroerende zaken’ kun je aangeven vanaf welke datum de woning ‘Bewoond is door een ander’. Vervolgens geef je aan dat de woning werd verhuurd. Houd er rekening mee dat de rente over de hypotheekschuld in de periode van verhuur niet aftrekbaar is. Lees meer over de fiscale gevolgen bij tijdelijke verhuur ›
 • Was er in 2019 sprake van permanente verhuur? Dan heeft de huurder vaak recht op huurbescherming. Als je aangeeft dat de woning niet in de verkoop stond tijdens de verhuur, neemt het aangifteprogramma de woning automatisch mee in box 3. Ook treedt vanaf het moment van verhuur de Bijleenregeling in werking en is de rente over de hypotheekschuld niet meer aftrekbaar. Daarnaast mag je een permanent verhuurde woning voor een lagere waarde dan de WOZ-waarde opgeven. Lees meer over de fiscale gevolgen bij permanente verhuur in ons e-book de Belastingwijzer.

Ik heb in 2019 onderhoud gepleegd aan mijn rijksmonument

 • De kosten voor onderhoud van een rijksmonument mag je in 2019 niet meer in aftrek brengen in de belastingaangifte. In 2019 is de aftrek vervangen door de Woonhuissubsidie. Alleen de onderhoudskosten die bijdragen aan de instandhouding van de monumentale waarden, zoals de kosten voor schilderwerk, timmerwerk en stukadoorswerk, komen in aanmerking voor subsidie. Meer weten over deze subsidie? Lees Rijksmonument en onderhoud: vraag subsidie aan › 

Meer over belastingen

Inkomstenbelasting

Over je woning betaal je een deel inkomstenbelasting (eigenwoningforfait). Maar je mag bepaalde kosten ook als aftrekpost opgeven. Hoe zit dat precies? Belastingaangifte

WOZ

In januari of februari ontvangen huiseigenaren een WOZ-beschikking van hun gemeente. Wat is de WOZ en hoe kun je bezwaar maken? Alles over de WOZ

Erfbelasting

Over een erfenis betaal je erfbelasting. Hoeveel dat is, hangt af van de grootte van de nalatenschap én de vrijstellingen en tarieven die dan gelden. Lees meer

Energiebelasting

Over het verbruik van energie en gas betaal je belasting. Hoe zit dat precies? En in welke gevallen kun je deze terugvragen? Lees meer