Ik heb in 2018 een woning gekocht 

 • Het eigenwoningforfait hoef je niet te berekenen over de periode waarin de woning leeg staat, in aanbouw is of in verbouw. In andere situaties vul je bij het onderdeel ‘Woningen en andere onroerende zaken’ eerst de datum in waarop je eigenaar werd van de woning. Vervolgens geef je op wanneer de woning je hoofdverblijf is geworden; dat is vaak de datum waarop je ingeschreven bent in de Basisregistratie Personen. Op basis hiervan berekent het aangifteprogramma automatisch het juiste eigenwoningforfait.
 • Geef bij het onderdeel ‘Woningen en andere onroerende zaken’ de WOZ-waarde op die je in 2018 hebt ontvangen met waardepeildatum 1-1-2017. Dus niet de WOZ-waarde die je begin 2019 hebt gekregen. Heeft de gemeente je WOZ-waarde voor 2018 nog niet vastgesteld, dan kun je de aankoopsom invullen als schatting. 
 • Heb je het recht van erfpacht op de grond? Vergeet de aftrekbare canon die je in 2018 hebt betaald niet op te geven in de belastingaangifte. Ook dit geef je op bij het onderdeel ‘Woningen en andere onroerende zaken’. 
 • Bij het afsluiten van de hypotheek heb je kosten gemaakt. Geef de aftrekbare rente en kosten op bij het onderdeel ‘Hypotheken en andere schulden’.
 • Had je in 2018 een nieuwbouwdepot, dan kun je dit in de belastingaangifte opgeven bij het onderdeel ‘Bankrekeningen en andere bezittingen’ onder ‘Bouwdepots’. Over het bedrag dat in het depot staat heb je een rentevergoeding ontvangen én heb je rente betaald. De vergoeding moet je aftrekken van de betaalde rente. Wat overblijft mag je als aftrekbare rente in de belastingaangifte opnemen. Is het depot na twee jaar nog niet leeg? Dan is de betaalde rente over het resterende bedrag in het depot niet meer aftrekbaar totdat het alsnog aan de woning wordt besteed. 
 • Had je vorig jaar een bouwdepot voor het verbouwen van je huis? In dat geval hoef je de ontvangen rentevergoeding de eerste zes maanden niet in mindering te brengen op de betaalde rente. Duurt de verbouwing langer dan zes maanden, dan moet je de vergoeding die je na de eerste zes maanden ontvangt wel in mindering brengen.

Ik heb in 2018 een woning verkocht

 • Heb je in 2018 een woning verkocht met overwaarde? Let dan op de bijleenregeling. Het kan zijn dat niet alle rente over de nieuwe schuld aftrekbaar is.
 • Heb je een woning verkocht met een restschuld? Rente en kosten (zoals advieskosten) van een restschuld die is ontstaan na 1 januari 2018 zijn niet meer aftrekbaar. De aftrekregeling geldt alleen voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. De duur van de aftrek is vijftien jaar na het ontstaan van de schuld. 

Ik ben in 2018 gescheiden

 • In het jaar van uit elkaar gaan, komt vaak ook het fiscaal partnerschap ten einde. Voor gehuwden of geregistreerd partners eindigt het fiscaal partnerschap op het moment dat het verzoek bij de rechtbank is ingediend en je niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven in de basisregistratie personen. Je kunt ervoor kiezen om in het jaar van uit elkaar gaan fiscaal partner te blijven voor de verdeling van de aftrekposten. Voordeel hiervan is dat onder andere de aftrek eigen woning in het slot van de belastingaangifte kan worden verdeeld
 • In de jaren die volgen (en ook voor het jaar van scheiden als je niet aangemerkt wil worden als fiscaal partnerschap) mag je alleen jouw aandeel in de eigen woning en eigenwoningschuld opgeven in de belastingaangifte. Dat heeft meestal tot gevolg dat je maximaal 50 % van de hypotheekrente in aftrek mag brengen mits je die rente zelf hebt betaald. In de praktijk komt het vaak voor dat één van de twee het volledige bedrag aan hypotheekrente voor zijn/haar rekening neemt. Ondanks de volledige betaling is er in de belastingaangifte dan maar recht op aftrek van 50 % van de betaalde hypotheekrente. De andere 50 % hypotheekrente zou eventueel aftrekbare partneralimentatie kunnen zijn, maar dan moet de verplichting tot betaling wel zijn afgesproken in bijvoorbeeld een convenant.
 • Als een van de twee in de woning blijft, mag je volgens de Scheidingsregeling als vertrekker nog voor maximaal twee jaar na vertrek jouw aandeel in de woning en schuld opgeven in box 1. En alleen over die periode is de rente over jouw aandeel in de schuld aftrekbaar. Na twee jaar verhuist je aandeel in de woning en de schuld naar box 3 en eindigt het recht op renteaftrek.
 • Een scheiding kan invloed hebben op de maandelijkse voorlopige aanslag. Onderzoek of de lopende voorlopige aanslag nog juist is in de nieuwe situatie en pas deze op tijd aan.

Ik heb mijn (voormalige) woning in 2018 verhuurd

 • Heb je je woning in 2018 tijdens een vakantie tijdelijk verhuurd? Geef de verhuurperiode en de inkomsten uit de verhuur op bij het onderdeel ‘Woningen en andere onroerende zaken’. Het aangifteprogramma telt automatisch 70 % van de huuropbrengsten bij het eigenwoningforfait op. Meer weten over de fiscale gevolgen in deze situatie? Lees de blog Airbnb of niet
 • Staat je woning te koop en heb je deze in 2018 tijdelijk verhuurd? Bij het onderdeel ‘Woningen en andere onroerende zaken’ kun je aangeven dat de woning op de verhuurdatum ‘Bewoond is door een ander’. Vervolgens geef je aan dat de woning vanaf dat moment ook werd verhuurd. Houd er rekening mee dat de rente over de schuld in de periode van verhuur niet aftrekbaar is. Lees meer over de fiscale gevolgen bij tijdelijke verhuur.
 • Was er in 2018 sprake van permanente verhuur? Dan heeft de huurder vaak recht op huurbescherming. In dat geval verhuist de woning naar box 3. Het aangifteprogramma doet dit automatisch zodra je aangeeft dat de woning niet in de verkoop stond tijdens de verhuur. Ook treedt vanaf het moment van verhuur de bijleenregeling in werking en is de rente over de woningschuld niet meer aftrekbaar. Lees meer over de fiscale gevolgen bij permanente verhuur in ons e-book De Belastingwijzer.

Ik heb in 2018 onderhoud gepleegd aan mijn Rijksmonument

 • De kosten voor onderhoud van een Rijksmonument mag je in 2018 nog aftrekken. Wel moet het gaan om kosten die zijn gemaakt om het pand in bruikbare staat te houden of te herstellen. Je kunt de kosten voor onderhoud in de aangifte opgeven bij het onderdeel ‘Woningen en andere onroerende zaken’. Kosten voor verbetering zijn van deze regeling uitgesloten. In 2019 is de aftrek vervangen door de woonhuissubsidie.

Aftrek verdelen

 • Tot slot, fiscale partners mogen de aftrek eigen woning onderling naar eigen inzicht verdelen. Een gunstige verdeling kan leiden tot een groter fiscaal voordeel. Vaak is dat het geval als de aftrek hoofdzakelijk of in het geheel wordt geplaatst bij de partner met het hoogste inkomen.

Meer over belastingen

Inkomstenbelasting

Over je woning betaal je een deel inkomstenbelasting (eigenwoningforfait). Maar je mag bepaalde kosten ook als aftrekpost opgeven. Hoe zit dat precies? Belastingaangifte

WOZ

In januari of februari ontvangen huiseigenaren een WOZ-beschikking van hun gemeente. Wat is de WOZ en hoe kun je bezwaar maken? Alles over de WOZ

Erfbelasting

Over een erfenis betaal je erfbelasting. Hoeveel dat is, hangt af van de grootte van de nalatenschap én de vrijstellingen en tarieven die dan gelden. Lees meer

Energiebelasting

Over het verbruik van energie en gas betaalt u belasting. Hoe zit dat precies? En in welke gevallen kunt u deze terugvragen? Lees meer