Financiële hulp bij het kopen van een huis

Starters en mensen met een relatief laag inkomen hebben soms hulp nodig om een eigen woning te kunnen kopen. Er zijn verschillende mogelijkheden. 

Starterslening

Een starterslening is een extra lening boven op uw hypotheek. De starterslening overbrugt het verschil tussen de koopprijs van een woning en wat u maximaal kunt lenen bij een geldverstrekker. Het betreft de prijs inclusief bijkomende kosten tot maximaal 100 % van de waarde van de woning. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) verzorgt de starterslening. 

De starterslening bestaat uit twee delen: de eigenlijke starterslening en de combinatielening. Uit die combinatielening haalt de SVn de eerste 3 jaar de noodzakelijke aflossingen op de starterslening. Pas na die 3 jaar betaalt u de lasten voor beide leningen.

U kunt een starterslening alleen aanvragen bij een instantie die deze lening mogelijk maakt. Dit kan de gemeente, provincie of een woningcorporatie zijn. Deze instanties bepalen zelf hun voorwaarden en de hoogte van de starterslening.

Meer informatie
www.svn.nl

Koopvarianten

Een koopvariant betekent dat u een woning met bijvoorbeeld korting kunt kopen van een woningcorporatie, projectontwikkelaar of vastgoedmaatschappij. Bij verkoop kan de korting met u worden verrekend.  

Er zijn zeer veel verschillende varianten binnen de koopconstructies. Elke koopconstructie heeft eigen voorwaarden. Bijvoorbeeld qua kortingspercentage, terugkoopregeling of erfpachtcanon. Vereniging Eigen Huis adviseert u deze voorwaarden vooraf goed door te nemen, ongeacht van wie u koopt. Laat u goed informeren.

Meer informatie
koopvarianten (pdf)

Hulp van ouders

Als ouder kunt u uw kind soms financieel helpen bij het kopen van een woning. In de pdf 'Ouders helpen kinderen' leest u op welke verschillende manieren u uw kind kunt helpen en wat daarvan de (fiscale) consequenties zijn.

Meer informatie
Ouders helpen kinderen (pdf)

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.