Aflossingsvrije hypotheek

Bij deze hypotheekvorm betaalt u maandelijks alleen rente over de hypotheeklening. U bouwt met de hypotheek geen vermogen op waarmee u de hypotheekschuld kunt aflossen. Als u niet tussentijds uit eigen initiatief aflost, blijft de schuld tijdens de looptijd hetzelfde. 
Bij verkoop van het huis, of aan het einde van de looptijd, moet u in principe de hele lening terugbetalen. Een aflossingsvrije hypotheek loopt meestal 30 jaar, net als veel andere hypotheken.

Renteopslag aflossingsvrij

Geldverstrekkers berekenen steeds vaker een renteopslag voor aflossingsvrije hypotheken. Dit merkt u bij verlenging van de rentevaste periode. Die opslagen worden ook steeds groter. Vaak gaat het om 0,2% of 0,3%. Dat kost u maandelijks al snel enkele tientjes extra. Het lijkt er op dat banken hun klanten zo willen aansporen om de aflossingsvrije hypotheek om te zetten naar een annuïtaire of lineaire hypotheek, waarbij de klant maandelijks aflost.

Vereniging Eigen Huis vindt dat die opslagen in veel gevallen onterecht zijn, omdat de bank weinig risico loopt als de huiseigenaar al minstens de helft van zijn hypotheek heeft afgelost.

Op 30 mei 2016 heeft minister Blok een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over een aantal hypotheekonderwerpen. Ook de renteopslag voor aflossingsvrije hypotheken wordt hierin besproken. De minister signaleert het renteverschil en somt een aantal argumenten van de banken op. De brief heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd. Het onderwerp blijft onder de aandacht van Vereniging Eigen Huis.

Hoe werkt het?

Einddatum: aflossen of verlengen?
Het aflossen van de hypotheek aan het einde van de looptijd kan met eigen geld of met de opbrengst van de verkoop van de woning. Ook kunt u onderzoeken of uw bank de looptijd wil verlengen. Meestal gebeurt dit niet automatisch. De meeste geldverstrekkers stellen voorwaarden aan verlenging. Zij toetsen dan uw inkomen weer en kijken opnieuw naar de waarde van de woning. Lees meer

Wat kan een huiseigenaar doen?
U kunt de hypotheekschuld op verschillende manieren omlaag brengen. Bijvoorbeeld door tussentijds af te lossen. Bij de meeste banken kunt u jaarlijks tot 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen. Soms meer. Een bedrag ineens, of regelmatig via internetbankieren. Momenteel is de rente historisch laag. Als u een nieuwe renteperiode aangaat met een lagere hypotheekrente, houdt u maandelijks geld over. Dit geld kunt u gebruiken om af te lossen, of te sparen en later mee af te lossen.
Ook kunt u overwegen de hypotheek om te zetten in een (deels) annuïtaire of lineaire hypotheek. Bij deze hypotheekvormen lost u maandelijks af.

Als u tussentijds wilt aflossen, bekijk dan of dat in uw geval aantrekkelijk is en hoe het zit met de belasting. Bij het aflossen ontstaat vaak een (grotere) overwaarde. Om maximale renteaftrek te behouden moet de huiseigenaar bij verkoop van het huis de overwaarde weer investeren als hij binnen drie jaar een nieuw huis koopt. Het is natuurlijk ook belangrijk genoeg geld achter de hand te houden voor onvoorziene uitgaven. Het is niet makkelijk om het geld weer uit de stenen te halen. Lees meer over aflossen

Verhuizen en oversluiten
Een verhuizing naar een andere koopwoning heeft gevolgen voor de hypotheek. Voor verhuizers mag een aflossingsvrije hypotheek bij veel geldverstrekkers niet hoger zijn dan 50% van de marktwaarde van het nieuwe huis, ook al hadden ze eerder een hoger aflossingsvrij deel. Ook als u de hypotheek oversluit naar een andere geldverstrekker geldt deze grens. Er zijn geldverstrekkers die meer ruimte bieden.

 

Vereniging Eigen Huis: anticipeer

Vanaf 1 januari 2001 is de maximale periode dat de huiseigenaar de rente over de hypotheek kan aftrekken van de belasting 30 jaar. Daarnaast gaat het maximum aftrektarief jaarlijks omlaag. Naarmate de tijd verstrijkt, kunnen de maandlasten dus stijgen. Tegelijkertijd komt het regelmatig voor dat het inkomen van de huiseigenaar daalt als hij met pensioen gaat.  Ook andere dingen kunnen de financiële situatie van een huiseigenaar negatief beïnvloeden tijdens de looptijd van de hypotheek. Denk aan werkloosheid, een scheiding of arbeidsongeschiktheid.  

Vereniging Eigen Huis raadt huiseigenaren daarom aan nu al te onderzoeken of de hypotheek in de toekomst nog betaalbaar is. Mensen die binnenkort met pensioen gaan en een lager inkomen verwachten, en mensen met een hoge hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning of hun inkomen doen er goed aan hun situatie met een adviseur te bespreken.

Lees het persbericht: 'Huiseigenaar wil niet dat bank belt over aflossingsvrije hypotheek'

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid