Verhuizen met bestaande hypotheek

Als u uw huidige woning verkoopt en een nieuw huis koopt, krijgt u mogelijk te maken met nieuwe belastingregels rond de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek. Het is afhankelijk van uw situatie voor welke hypotheekvormen u in aanmerking komt.

Een verhuizing naar een andere koopwoning heeft vaak gevolgen voor de hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek bij veel geldverstrekkers niet hoger zijn dan 50 % van de marktwaarde van het nieuwe huis, zelfs als u eerder een hoger aflossingsvrij deel had. Ook als u de hypotheek oversluit naar een andere geldverstrekker geldt deze grens. Er zijn geldverstrekkers die meer ruimte bieden. Lees meer over de financiële regels.

Neem voor een persoonlijk en onafhankelijk hypotheekadvies contact op met één van onze hypotheekadviseurs.

Welke hypotheekvorm kunt u kiezen?

Dat is afhankelijk van uw situatie:

U verhuist en hoeft geen extra lening

Verhuist u naar een andere woning, had u al een hypotheek op 31 december 2012 en heeft u geen aanvullende hypotheek nodig? Dan gelden de nieuwe belastingregels niet en kunt u uw huidige hypotheekvorm meenemen naar uw nieuwe woning. De geldverstrekker beoordeelt aan de hand van de geldende regels voor hypotheekverstrekking wat uw mogelijkheden op dat moment zijn.

U verhuist en heeft een extra lening nodig 

U krijgt te maken met de nieuwe regels als u een aanvullende hypotheek nodig heeft. Voor de aanvullende hypotheek geldt dat u deze binnen 360 maanden (30 jaar) geheel en minimaal annuïtair moet aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Dit betekent dat u voor deze lening kunt kiezen tussen een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek.

Voor de hoogte van de hypotheek die op 31 december 2012 al bestond blijven de oude regels gelden. U hoeft over die schuld niet verplicht af te lossen. Ook kunt u deze hypotheekvorm meenemen naar de nieuwe woning. U bent niet verplicht om bij dezelfde geldverstrekker te blijven.

U verkoopt uw woning in 2018 of later

Verkoopt u in 2018 of in de jaren daarna uw woning en koopt u vervolgens op een later moment een nieuw huis? Dan valt u onder het overgangsrecht voor de hoogte van de schuld die op 31 december 2012 al bestond. Als u na die datum op de schuld heeft afgelost dan blijft het overgangsrecht van toepassing als u uiterlijk het volgende kalenderjaar voor die hoogte een nieuwe eigenwoningschuld bent aangegaan.

Als u uw woning dus in 2018 verkoopt, dan moet de hypotheek voor uw nieuwe woning voor eind 2019 passeren. En als u de woning in 2019 verkoopt, moet de hypotheek voor uw nieuwe woning uiterlijk eind 2020 passeren, et cetera. Voldoet u hieraan, dan kunt u desgewenst uw bestaande hypotheekvorm meenemen naar de nieuwe woning.

Heeft u een hogere hypotheek nodig, dan gelden voor dit deel wel de strengere belastingregels. De aanvullende hypotheek moet u minimaal annuïtair aflossen. Doet u dat niet, dan verliest u het recht op renteaftrek over die schuld.

Als het passeren van de hypotheekakte voor de aankoop van de nieuwe woning later plaatsvindt, dan verliest u het overgangsrecht. U moet de volledige hypotheek voor de nieuwe woning minimaal annuïtair aflossen om het recht op renteaftrek te behouden.

U heeft uw woning verkocht in 2017 en koopt een woning in 2018

Heeft u een eigen woning waarop vóór 1 januari 2013 een hypotheek rustte, en deze verkocht in 2017? Dan valt u voor de hoogte van de hypotheekschuld van uw voormalige woning bij de aankoop van een nieuwe eigen woning in 2018 onder het overgangsrecht. De overdracht van de woning bij de notaris moet dan wel plaatsvinden voor eind 2018.

U bent dan voor de renteaftrek niet verplicht om uw bestaande hypotheek minimaal annuïtair af te lossen. U kunt de bestaande hypotheekvorm meenemen naar de nieuwe woning. Heeft u een hogere hypotheek nodig, dan gelden voor het aanvullende deel de nieuwe belastingregels en moet u deze aanvullende hypotheek verplicht minimaal annuïtair aflossen.

U heeft uw woning verkocht in 2017 of eerder en heeft sindsdien geen eigen woning

Als u de woning in 2017 heeft verkocht en de eigenwoningschuld, die op 31 december 2012 ook bestond, heeft afgelost dan behoudt u recht op het overgangsrecht tot uiterlijk 31 december 2018. Het overgangsrecht houdt in dat u op deze eigenwoningschuld niet verplicht hoeft af te lossen.

Koopt u pas na 31 december 2018 weer een woning, dan kunt u geen beroep meer doen op het overgangsrecht. U moet dan op een volgende hypotheek minimaal annuïtair aflossen om recht te blijven houden op renteaftrek.

Sinds 2001 is de maximale renteaftrektermijn dertig jaar. De jaren waarin u in de periode van 1 januari 2001 tot en met 2017 recht op renteaftrek had, worden in mindering gebracht op het maximum aantal jaren dat u van de bank mag aflossen.

 

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.