Mogelijkheden met NHG

Verhuizen met NHG hypotheek

De maximale koopsom voor een hypotheek met NHG is per 1 januari 2018 € 265.000. Heeft u in het verleden een woning gekocht met een hogere koopsom onder NHG zijn er consequenties voor een verhuizing.

Stel dat u enkele jaren geleden een woning heeft gekocht voor € 270.000. Dat kon toen nog met NHG. U verkoopt deze woning na 1 januari 2018 voor dezelfde prijs, en koopt weer een nieuwe woning, opnieuw voor € 270.000. Mogelijk heeft de bank in de hypotheekvoorwaarden genoteerd dat u de afgesproken rente mag meenemen naar een hypotheek voor een volgend huis, als de rentevaste periode nog niet is afgelopen. Maar dan vervallen na 1 januari 2018 wel de NHG-korting en de bijbehorende zekerheden, als het om een huis boven de € 265.000 gaat. Dat kan u jaarlijks al snel duizend euro extra aan rente kosten. 

Hypotheek oversluiten naar NHG

U kunt uw hypotheek omzetten naar een hypotheek met NHG, zodat u een veilige, verantwoorde en voordelige hypotheek heeft tegen een lagere hypotheekrente. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan oversluiten: 

 • De hypotheeksom is maximaal € 265.000 (1 januari 2018), inclusief bijkomende kosten
 • En met energiebesparende maatregelen is de hypotheeksom maximaal € 280.900 (1 januari 2018), inclusief bijkomende kosten
 • De hypotheeksom is aflossingsvrij voor maximaal 50 procent van de oorspronkelijke marktwaarde. De oude hypotheek moet dan voor 1 januari 2013 zijn afgesloten.
 • U moet een deel van de hypotheek gebruiken voor kwaliteitsverbetering van de woning en/of aanschaf van energiebesparende maatregelen. De geldverstrekker vraagt een kostenspecificatie en stelt soms een minimale eis aan het bedrag dat u daarin gaat investeren.
 • Of uw situatie moet verbeteren, door bijvoorbeeld betere leningcondities en een lager rentepercentage.

Kosten waarmee u rekening moet houden: 

 • Boeterente, die u betaalt als u uw huidige hypotheek voortijdig aflost
 • Kosten voor de kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende maatregelen
 • Notariskosten
 • Taxatiekosten
 • Adviseurskosten
 • Borgtochtprovisie

NHG-lening voor senioren met een verhuiswens

Ontvangt u AOW (met pensioen) of bereikt u over maximaal 10 jaar de AOW-leeftijd dan geeft NHG de mogelijkheid om op basis van de werkelijke hypotheeklasten te toetsen in plaats van de gangbare financieringsnormen. Dit geeft u een hogere leencapaciteit en kunt u misschien toch de woning kopen die eerst niet mogelijk was.

Lees meer over de NHG-lening voor senioren

Woonlasten faciliteit 

Als u door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of overlijden van uw partner tijdelijk uw hypotheek niet meer kunt betalen, geeft de woonlastenfaciliteit van NHG u extra tijd betalingsproblemen op te lossen en zo gedwongen verkoop te voorkomen. De woonlastenfaciliteit is een extra borgstelling voor een aanvullende lening. Daarmee kunt u gedurende een aantal jaren een deel van de woonlasten betalen. Dat geeft u dan meer tijd om te voorkomen dat uw woning gedwongen moet worden verkocht.
Om voor de woonlastenfaciliteit in aanmerking te komen, neemt u contact op met uw geldverstrekker. Die bepaalt of en onder welke voorwaarden u gebruik mag maken van de faciliteit.

Lees meer over de Woonlastenfaciliteit 

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.