Restschuld en NHG

Als de verkoopopbrengst van uw huis lager is dan de hypotheekschuld, heeft u een restschuld. Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgesloten? Dan zal uw geldverstrekker een verliesdeclaratie indienen bij NHG. In sommige gevallen kan NHG de restschuld kwijtschelden. Maar u komt alleen in aanmerking voor kwijtschelding als er voldaan is aan verschillende voorwaarden:

U moest de woning verkopen omdat u de hypotheek niet meer kon betalen vanwege: 

 • relatiebreuk, overlijden van uw partner, niet verwijtbare werkloosheid of arbeidsongeschiktheid;
 • de woning is onderhands verkocht; 
 • er is geen schade of achterstallig onderhoud, dat negatieve invloed heeft op de waarde van de woning én;
 • u heeft volledige medewerking verleend ter vermijding of beperking van het verlies;
 • U bent niet vrijwillig extra financiële verplichtingen aangegaan;
 • Hoe nu verder? Ga naar de website van NHG.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Overleg dan met de geldverstrekker hoe u deze schuld kunt aflossen. 

Lees meer over verkopen met restschuld

Einde relatie 

Als u uw woning met restschuld moet verkopen omdat u uit elkaar gaat en u heeft een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan bestaat de kans dat de restschuld wordt kwijtgescholden. U moet eerst in samenspraak met uw geldverstrekker alle mogelijkheden bespreken om uw woning te behouden. Als blijkt dat woningbehoud niet mogelijk is, krijgt u toestemming voor verkopen. Wanneer u ook aan de overige voorwaarden voldoet, kunt u er van uit gaan dat NHG overgaat tot (gedeeltelijke) kwijtschelding van de restschuld. 

Voordat u besluit te verkopen, is het dan ook noodzakelijk dat u de volgende stappen onderneemt: 

 • Neem altijd contact op met uw geldverstrekker of tussenpersoon voor advies.
 • Verschaf uw geldverstrekker of tussenpersoon inzicht in uw actuele inkomen en/of vermogen. 
 • Met deze gegevens maakt de geldverstrekker een beheertoets. Deze bepaalt of u of uw ex-partner in de woning kan blijven wonen.
 • Vraag om een uitdraai van de beheertoets. Zo kunt u controleren of de geldverstrekker is uitgegaan van de juiste gegevens. Kloppen deze niet? Geef dan alsnog de juiste gegevens.
 • Wanneer de toets aangeeft dat woningbehoud niet mogelijk is, moet de geldverstrekker in samenspraak met NHG onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om de woning toch te behouden
 • Zijn er echt geen mogelijkheden voor woningbehoud, dan krijgt u toestemming om de woning te verkopen. Zorg dat u hiervan een schriftelijk bewijs krijgt.
 • Krijgt u op basis van bovenstaande stappen geen toestemming om uw woning te verkopen met kwijtschelding van uw restschuld? Kunt u onderbouwen dat het  met uw huidige inkomsten en uitgaven niet mogelijk is om in de woning te blijven wonen? Ga dan terug naar uw tussenpersoon of geldverstrekker. Leidt dit niet tot een goede oplossing? Neem dan contact op met NHG om de mogelijkheden te bespreken.

Verhuizen

Een restschuld van NHG-woningen is mee te financieren in een nieuwe hypotheek met NHG. 

Hiervoor gelden wel diverse voorwaarden: 

 • De restschuld moet ontstaan zijn uit de verkoop van een woning die gefinancierd is met NHG.
 • De kosten voor de nieuwe woning (inclusief bijkomende kosten) én de restschuld moeten in totaal onder de actuele kostengrens van NHG blijven. Vanaf 1 januari 2019 ligt die grens op € 290.000.

Verder gelden de gebruikelijke acceptatiecriteria en voorwaarden voor NHG-hypotheken. Het meefinancieren van restschuld is niet afdwingbaar. Banken kunnen het dus nog steeds weigeren, maar niet meer omdat NHG het weigert.

restschuld-met-nhg (PDF)