Restschuld en NHG

Als de verkoopopbrengst van je huis lager is dan de hypotheekschuld, heb je een restschuld. Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgesloten? Dan zal je geldverstrekker een verliesdeclaratie indienen bij NHG.

In sommige gevallen kan NHG de restschuld kwijtschelden. Maar je komt alleen in aanmerking voor kwijtschelding als er voldaan is aan verschillende voorwaarden:

Je moest de woning verkopen omdat je de hypotheek niet meer kon betalen vanwege: 

 • Relatiebreuk, overlijden van je partner, niet verwijtbare werkloosheid of arbeidsongeschiktheid;
 • De woning is onderhands verkocht; 
 • Er is geen schade of achterstallig onderhoud, dat negatieve invloed heeft op de waarde van de woning én;
 • Je hebt volledige medewerking verleend ter vermijding of beperking van het verlies;
 • Je bent niet vrijwillig extra financiële verplichtingen aangegaan;
 • Hoe nu verder? Ga naar de website van NHG.

Kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding? Overleg dan met de geldverstrekker hoe je deze schuld kunt aflossen. 

Lees meer over verkopen met restschuld

NHG en einde relatie 

Als je je woning met restschuld moet verkopen omdat je uit elkaar gaat en je hebt een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan bestaat de kans dat de restschuld wordt kwijtgescholden. Je moet eerst in samenspraak met je geldverstrekker alle mogelijkheden bespreken om je woning te behouden.

Als blijkt dat woningbehoud niet mogelijk is, krijg je toestemming voor verkopen. Wanneer je ook aan de overige voorwaarden voldoet, kun je ervan uitgaan dat NHG overgaat tot (gedeeltelijke) kwijtschelding van de restschuld. 

Voordat je besluit te verkopen, is het dan ook noodzakelijk dat je de volgende stappen onderneemt: 

 • Neem altijd contact op met je geldverstrekker of tussenpersoon voor advies.
 • Verschaf je geldverstrekker of tussenpersoon inzicht in je actuele inkomen en/of vermogen. 
 • Met deze gegevens maakt de geldverstrekker een beheertoets. Deze bepaalt of jij of jouw ex-partner in de woning kan blijven wonen.
 • Vraag om een uitdraai van de beheertoets. Zo kun je controleren of de geldverstrekker is uitgegaan van de juiste gegevens. Kloppen deze niet? Geef dan alsnog de juiste gegevens.
 • Wanneer de toets aangeeft dat woningbehoud niet mogelijk is, moet de geldverstrekker in samenspraak met NHG onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om de woning toch te behouden
 • Zijn er echt geen mogelijkheden voor woningbehoud, dan krijg je toestemming om de woning te verkopen. Zorg dat je hiervan een schriftelijk bewijs krijgt.
 • Krijg je op basis van bovenstaande stappen geen toestemming om je woning te verkopen met kwijtschelding van je restschuld? Kun je onderbouwen dat het met jouw huidige inkomsten en uitgaven niet mogelijk is om in de woning te blijven wonen? Ga dan terug naar je tussenpersoon of geldverstrekker. Leidt dit niet tot een goede oplossing? Neem dan contact op met NHG om de mogelijkheden te bespreken.

NHG en verhuizen

Een restschuld van NHG-woningen is mee te financieren in een nieuwe hypotheek met NHG. Hiervoor gelden wel diverse voorwaarden: 

 • De restschuld moet ontstaan zijn uit de verkoop van een woning die gefinancierd is met NHG.
 • De kosten voor de nieuwe woning (inclusief bijkomende kosten) én de restschuld moeten in totaal onder de actuele kostengrens van NHG blijven. Vanaf 1 januari 2021 ligt die grens op € 325.000.

Verder gelden de gebruikelijke acceptatiecriteria en voorwaarden voor NHG-hypotheken. Het meefinancieren van restschuld is niet afdwingbaar. Banken kunnen het dus nog steeds weigeren, maar niet meer omdat NHG het weigert.

Bekijk de regelingen bij een restschuld per geldverstrekker (pdf)