Kosten Familiehypotheek

 

Afsluitkosten

De éénmalige afsluitkosten bedragen € 199,- en zijn voor rekening van de geldnemer. Deze kosten worden door de notaris verwerkt in de afrekeningsnota bij de hypotheekakte.

Administratiekosten

Voor het gebruik van het online hypotheekdossier wordt er een administratievergoeding van € 60,50 (incl. 21% BTW) per jaar in rekening gebracht bij de geldgever (zo lang de lening loopt en u gebruik maakt van het online hypotheekdossier).

Zowel de éénmalige als de jaarlijkse kosten worden in rekening gebracht en geïncasseerd door het Administratiekantoor niet-bancaire financieringen (ANBF) te Delft.

Advieskosten

U kunt de hulp inschakelen van één van de adviseurs van Eigen Huis Hypotheekadvies indien u behoefte heeft aan advies over de Eigen Huis Familiehypotheek. Sluit u naast de Eigen Huis Familiehypotheek een reguliere hypotheek af bij Eigen Huis Hypotheekadvies is de advisering over de familiehypotheek reeds in de advies- en bemiddelingskosten voor de reguliere hypotheek opgenomen.
Sluit u de familiehypotheek af als enige lening zijn de advieskosten € 1249,-. Deze kosten worden ook door de notaris verwerkt in de afrekeningsnota bij de hypotheekakte.

Het advies bestaat uit de volgende onderdelen:
• Inventarisatie (wat wilt u)
• Analyse (wat is het gevolg van diverse scenario’s)
• Advies (samenstelling familiehypotheek, wat kunt u beste doen rekening houdend met de risico’s van overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensionering)

Notariskosten

Andere kosten waar u rekening mee moet houden zijn de notariskosten om de akte op te maken en de hypotheek te passeren. De tarieven hiervoor zijn per notaris verschillend.

Waarom wordt de lening vastgelegd bij de notaris?

Als je geld aan iemand uitleent, is het verstandig dit schriftelijk vast te leggen. Je kunt dit zelf doen door een overeenkomst op te stellen, dit wordt een ‘onderhandse akte’ genoemd. Als het om grote bedragen gaat, is het verstandig de notaris de akte te laten opstellen, het wordt dan een notariële akte. Hieraan zijn een aantal voordelen verbonden.

Behalve dat de notaris zorgt voor een juridisch juiste inhoud van de akte, heeft de akte meer bewijskracht dan een onderhandse akte. Een notariële akte kan niet kwijtraken, omdat deze wordt ingeschreven in bij het kadaster, wat bij een onderhandse akte wel kan gebeuren. Bovendien staat vast op welke dag de akte is getekend en dat de handtekeningen onder de akte ‘echt’ zijn. Daarnaast heeft een notariële akte ‘executoriale kracht’. Dit wil zeggen dat als de ander zijn verplichtingen niet nakomt, de geldgever direct (executoriaal) beslag kan leggen op de goederen van de partij die in gebreke blijft. Als het gaat om een onderhandse akte, moet u eerst naar de rechter. Dit kost vaak meer tijd en geld.

Het voordeel van een hypothecaire lening zit in de (extra) zekerheid die de hypothecaire inschrijving biedt: de geldgever heeft voorrang op later ingeschreven hypothecaire leningen en andere schuldeisers als het huis wordt verkocht. Realiseert u zich wel dat de bank altijd voorgaat indien daar ook een hypotheek is afgesloten. Voor een hypothecaire inschrijving moet u altijd naar de notaris, dus daar zijn wel kosten aan verbonden.