Financiële hulp bij het kopen van een huis

Starters en mensen met een relatief laag inkomen hebben soms hulp nodig om een eigen woning te kunnen kopen. Er zijn verschillende mogelijkheden. 

Starterslening

De starterslening is een aanvullende lening waarvoor u de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaalt. Deze lening komt bovenop uw normale hypotheek. Na drie jaar gaat u in principe rente en aflossing betalen, tenzij uit een hertoets (tegen betaling) blijkt dat u de maandlast niet kunt betalen. Dan gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft.

Het Rijk legde de ene helft van de starterslening in en gemeenten (en provincies) de andere helft. Inmiddels is de subsidiepot van het Rijk leeg. Uw gemeente bepaalt in hoeverre zij nog een Starterslening verstrekt (eventueel met bijdrage van de provincie). Begin 2016 zijn er circa 250 gemeenten die dat nog doen.

Wilt u gebruik maken van de Starterslening? Om recht te houden op hypotheekrenteaftrek, moet de hypotheekakte voor de lening uiterlijk op 31 december 2016 passeren bij de notaris. Daarnaast geldt dat de aanvraag compleet vóór 1 oktober 2016 bij SVn binnen moet zijn.

Meer informatie
www.svn.nl

Koopvarianten

Een koopvariant betekent dat u een woning met bijvoorbeeld korting kunt kopen van een woningcorporatie, projectontwikkelaar of vastgoedmaatschappij. Bij verkoop kan de korting met u worden verrekend. In de onderstaande pdf vindt u meer informatie over koopvarianten als Koopgarant, Kopen naar Wens, Koop Goedkoop, Slimmer Kopen en Duokoop. 

Er zijn zeer veel verschillende varianten binnen de koopconstructies. Elke koopconstructie heeft eigen voorwaarden. Bijvoorbeeld qua kortingspercentage, terugkoopregeling of erfpachtcanon. Vereniging Eigen Huis adviseert u deze voorwaarden vooraf goed door te nemen, ongeacht van wie u koopt. Laat u goed informeren.

Meer informatie
Koopvarianten (pdf)

Hulp van ouders

Als ouder kunt u uw kind soms financieel helpen bij het kopen van een woning. In de pdf 'Ouders helpen kinderen' leest u op welke verschillende manieren u uw kind kunt helpen en wat daarvan de (fiscale) consequenties zijn.

Meer informatie
Ouders helpen kinderen (pdf)

Starters Renteregeling

Met de Starters Renteregeling koopt u een woning van een aangesloten woningcorporatie. Gedurende tien jaar wordt 20 % van de te betalen rente voorgeschoten. Dat hoeft u alleen terug te betalen als uw woning bij verkoop in waarde is gestegen. Eigen Huis Hypotheekservice heeft deze regeling samen met woningcorporaties ontwikkeld. De Starters Renteregeling geldt voor hypotheekbedragen tot maximaal de grens voor hypotheken met NHG. Circa 45 woningcorporaties bieden woningen aan die gekocht kunnen worden met gebruik van de Starters Renteregeling.

Een Starters Renteregeling kan alleen worden verstrekt als het totale huishoudinkomen niet hoger is dan € 39.874.

Starters Renteregeling stopt
Per juli 2016 kunt u geen gebruik meer maken van de Starters Renteregeling.  

Meer informatie
www.startersrenteregeling.nl

Geef starters meer steun

Zolang dat nodig is door de situatie op de woningmarkt, moeten starters financiële steun krijgen bij de aankoop van hun eerste woning. Ze hebben nu het voordeel van lagere huizenprijzen, een relatief lage hypotheekrente en de lagere overdrachtsbelasting. Keerzijde is dat zij door het strengere hypotheekverstrekkingbeleid een veel lagere hypotheek kunnen krijgen. Omdat starters niet eerst een huis hoeven te verkopen, zijn zij als groep belangrijk om de woningmarkt weer meer in beweging te krijgen.