Hypotheekvormen bij aankoop eerste woning

Als u voor het eerst een eigen woning koopt, krijgt u te maken met de belastingregels rond de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek. Volgens deze regels moet u de gehele lening binnen dertig jaar minimaal annuïtair aflossen. Doet u dat niet, dan verliest u het recht op hypotheekrenteaftrek. Hierdoor kunt u als starter nog maar kiezen tussen twee hypotheekvormen: een Annuiteitenhypotheek en een Lineaire_hypotheek

Bij een annuïteiten-  of een lineaire hypotheek bestaan uw maandlasten uit een deel rente en een deel aflossing. Het voordeel van deze twee hypotheekvormen is dat u aan het einde van de looptijd, meestal 360 maanden (30 jaar), de gehele eigenwoningschuld heeft afgelost.