Verzorgingshuis en eigen woning

Je gaat naar een verzorgingshuis en je hebt een eigen woning. Waar moet je dan op letten? Wat verandert er op fiscaal gebied? En welke gevolgen heeft dit voor de eigen bijdrage?

Eigen bijdrage verzorgingshuis: zo werkt het

Wie in een verzorgingshuis terechtkomt, gaat een eigen bijdrage betalen: de zogeheten WLZ. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoe hoog deze eigen bijdrage is op basis van je inkomsten voor de Inkomstenbelasting. Inkomsten zijn bijvoorbeeld AOW, pensioen en inkomsten uit sparen en beleggen (box 3). De eigen bijdrage verschilt dus per persoon.

Bereken je eigen bijdrage met de rekenhulp van het CAK

Als de woning leeg achterblijft

Stel: je gaat naar een verzorgingshuis en je woning blijft leeg achter. Wat betekent dit voor de eigen bijdrage? 

Zet je het huis te koop en ontvang je na verkoop overwaarde op je bankrekening, dan wordt deze overwaarde meegerekend in box 3 (sparen en beleggen). Toch heeft dit niet direct gevolgen voor de eigen bijdrage: je vermogen wordt pas twee kalenderjaren nadat je het in box 3 hebt opgegeven meegerekend. 

Krijg je de woning niet snel verkocht, dan blijft deze in het jaar dat je de woning leeg te koop hebt gezet en de daaropvolgende drie jaar nog een eigen woning (box 1). Als het huis na deze periode nog te koop staat, komt de woning vanaf 1 januari van het volgende jaar in box 3. 

Blijft de woning leeg, bijvoorbeeld omdat je er denkt terug te keren, dan valt deze de eerste twee jaar na verlaten onder de eigenwoningregeling. De Belastingdienst ziet de leegstaande woning dan nog niet als vermogen, waardoor je niet direct een hoge eigen bijdrage betaalt.

Na twee jaar gaat de woning naar box 3 (sparen en beleggen); vanaf dat moment is het huis voor de Belastingdienst wél vermogen. Toch heeft dit pas nog twee jaar later invloed op de eigen bijdrage. In deze situatie duurt het dus in totaal dus vier jaar voordat je woning gevolgen heeft voor de eigen bijdrage.

Voorbeeld

Op 1 augustus 2019 ga je naar een verzorgingshuis en verlaat je je eigen woning. De woning staat nu leeg. Is dit twee jaar later nog steeds het geval (op 1 augustus 2021), dan komt de woning in box 3 terecht. De eerste peildatum van de Belastingdienst voor box 3 is echter 1 januari 2022. Vanaf dan telt de woning officieel mee in box 3. Nog eens twee jaar later (vanaf 2024 dus) telt de woning mee bij het bepalen van de eigen bijdrage.

Als je partner in het huis blijft wonen

Ga je naar een verzorgingshuis en blijft je partner in de woning achter? Dan blijft de woning in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Als fiscaal partners kun je namelijk één woning aanmerken als je eigen woning. Zo voorkom je dat de woning in box 3 valt en meetelt voor de eigen bijdrage.