Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je maandelijks alleen rente over de hypotheeklening. Je bouwt met de hypotheek geen vermogen op waarmee je de hypotheekschuld kunt aflossen. Los je tussentijds niet uit eigen initiatief af, dan blijft de schuld tijdens de looptijd hetzelfde. 

Bij verkoop van het huis, of uiterlijk aan het einde van de looptijd, moet je in principe de hele lening terugbetalen. Een aflossingsvrije hypotheek loopt meestal 30 jaar, net als veel andere hypotheken.

Inmiddels vragen de meeste geldverstrekkers voor een aflossingsvrije hypotheek een hogere rente dan voor een hypotheek waarop je wel maandelijks aflost. Het verschil bedraagt tenminste 0,20 % en loopt bij sommige aanbieders op tot wel 0,85% bij langere rentevaste periodes. Je krijgt hiermee te maken bij het aangaan van een nieuwe renteperiode.

Beleggingshypotheek

Ook bij een beleggingshypotheek kan sprake zijn van een aflossingsvrij gedeelte. Vaak ontstaat dit als de beleggingen onvoldoende opleveren. Voor het gedeelte van de hypotheek dat niet automatisch uit de beleggingen wordt afgelost, zul je op de einddatum een andere oplossing moeten vinden. 

Nieuwe hypotheekregels

Als je je huidige aflossingsvrije hypotheek wilt oversluiten naar een andere geldverstrekker of als je deze hypotheekvorm wilt meenemen bij verhuizing, dan krijg je te maken met nieuwe financieringsregels. De meeste geldverstrekkers hanteren de voorwaarde dat je aflossingsvrije hypotheek niet hoger mag zijn dan 50% van de marktwaarde van de woning.  

Geldverstrekkers benaderen hun klanten

Geldverstrekkers benaderen hun klanten actief. Samen met de klant wil de geldverstrekker kijken naar de betaalbaarheid van de hypotheek in de toekomst. Als je de hypotheek op de einddatum niet kunt of wilt aflossen, zal de geldverstrekker met je bekijken welke mogelijkheden je hebt om de hypotheek voort te zetten. Je (pensioen)inkomen en de waarde van de woning zijn hierbij belangrijk.

Campagne Aflossingsblij

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) roept in haar publiekscampagne Aflossingsblij huiseigenaren op om met hun geldverstrekker in gesprek te gaan over hun aflossingsvrije hypotheek.

Dit kun je verder doen

Vereniging Eigen Huis raadt huiseigenaren aan nu al te onderzoeken of de hypotheek in de toekomst nog betaalbaar is. Ga je binnenkort met pensioen en verwacht je een aanzienlijk lager inkomen? Of heb je een hoge hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning? Dan doe je er goed aan nu al in gesprek te gaan met je hypotheekadviseur. 

Momenteel is de rente historisch laag. Als je nu een nieuwe renteperiode ingaat, betaal je meestal minder voor de hypotheek dan voorheen. Deze besparing op je maandlasten kun je gebruiken om de hypotheek te verlagen. Hiervoor heb je een aantal mogelijkheden, zoals: 

  • Extra aflossen 
    Bij de meeste geldverstrekkers kun je jaarlijks tenminste 10 % van het oorspronkelijke hypotheekbedrag zonder boete aflossen
  • Sparen voor een aflossing later
  • Hypotheek omzetten
    Je kunt (een deel van) je hypotheek omzetten in een annuïtaire of lineaire hypotheek. Bij deze hypotheekvormen los je elke maand automatisch een bedrag af. Je maandelijkse lasten worden daardoor meestal wel hoger. Je hypotheekadviseur kan je hierover verder informeren. 

Aflossingsvrije hypotheek: hoe sta je ervoor?

Scan je aflossingsvrije hypotheek en ontdek aan de hand van een aantal vragen hoe je er financieel voor staat en of je in actie moet komen.

Scan je hypotheek