8301-veh-desktop-entree-vader-kinderen

De rechtspositie van de VvE inzichtelijk

Heb je een conflict binnen de VvE of heeft de VvE een conflict met een professionele partij? Vervelend. Graag bekijken we de zaak voor de VvE. Onze gespecialiseerde juristen en advocaten kunnen de positie van de VvE bepalen. Dit doen we door samen met een jurist of advocaat de situatie inzichtelijk te maken. We geven ook advies over de mogelijke vervolgstappen en de kansen van de VvE als gekozen wordt voor een vervolgprocedure. 

Jurist en VvE in gesprek

Online wordt een afspraak gemaakt met een jurist. De VvE levert de gegevens online aan waarna de juist de informatie bekijkt. Wat volgt is een telefonisch gesprek waarbij we de zaak doornemen. Tijdens dit gesprek kunnen ook alle vragen worden gesteld. We zorgen dat we ons een goed beeld kunnen vormen van de specifieke situatie.

Advies in vervolgstappen

Op basis van de informatie en het gesprek laten we weten hoe sterk de VvE staat. We vertellen altijd wat de mogelijke vervolgstappen zijn.

Wat kunnen we niet doen

Als het een conflict is tussen de VvE en een bewoner, dan kan Vereniging Eigen Huis als belangenbehartiger van alle woningeigenaren de VvE niet verder ondersteunen in bijvoorbeeld onderhandelingen of in een juridische procedure. Gelukkig leert de ervaring dat de meeste conflicten tussen een VvE en een bewoner zonder verdere juridische begeleiding kunnen worden opgelost.

De kosten

We rekenen voor de rechtpositiebepaling door onze juridische specialisten een uurtarief van €185 (incl. btw).

Deze dienstverlening is beschikbaar voor leden van Vereniging Eigen Huis. Nog geen lid? Geen probleem. Krijg hier meer informatie over het lidmaatschap voor VvE's.

Check de rechtsbijstandverzekering

Heeft de VvE een rechtsbijstandverzekering? Dan bestaat de kans dat de kosten door de verzekeraar worden betaald. Is dit het geval? Dan dient de VvE dat schriftelijk bevestigd te krijgen. Wij sturen de rekening naar de verzekering.

Bel ons

Tijd voor een Rechtspositiebepaling, of heb je vragen? Neem gerust contact met ons op via 033-4507750. Wij helpen je graag.

In 4 stappen duidelijkheid voor de VvE

Vereniging Eigen Huis

1  Neem contact met ons op

Vereniging Eigen Huis

2  Upload documenten

Vereniging Eigen Huis

3  Persoonlijk gesprek

Vereniging Eigen Huis

4  Bepaal de vervolgstap

Veelgestelde vragen

Moet de VvE lid van Vereniging Eigen Huis zijn?
Al onze dienstverlening is voor leden. Is de VvE nog geen lid? Geen probleem. Een lidmaatschap kost nog geen vijfenzestig euro voor een VvE.
Krijgt de VvE de rechtspositiebepaling op papier?
Ja, dat is mogelijk. De tijd die daarvoor nodig is wordt gerekend conform het uurtarief van €185 (incl. btw).
De VvE zit nog met vragen na het persoonlijke advies
Het komt voor dat na het persoonlijke gesprek vragen onbeantwoord zijn. Stuur dan een mail naar ons zodat de behandelend advocaat/jurist de vraag alsnog kan beantwoorden.
Kunnen extra kosten volgen na de beoordeling?
Als aanvullende werkzaamheden worden gevraagd na de beoordelingen zoals het op papier zetten van de rechtsbepaling dan volgen aanvullende kosten conform het geldende uurtarief van €185 per uur. (incl. btw). Dit wordt van tevoren met de VvE besproken.
Waarom kunnen jullie wel de rechtspositiepositie bepalen voor een VvE ten opzichte van een bewoner, maar daarna niet procederen of mij verder helpen?
Als consumentenorganisatie behartigen we zowel de belangen van de VvE als ook de bewoner. We gaan niet tegen consumenten procederen. Deze kunnen immers ook lid zijn of lid worden van onze vereniging.