Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Of je in aanmerking komt voor NHG is afhankelijk van je situatie:

Woning kopen met NHG

Om in aanmerking te komen voor een hypotheek met gelden de volgende voorwaarden:

 • De totale hypotheek is maximaal € 405.000 ().
 • De marktwaarde bij een bestaande woning is maximaal € 405.000.
 • Ga je verbouwen? Dan mogen het aankoopbedrag én de verbouwingskosten niet meer dan € 405.000 bedragen.
 • Bij woningen waarbij energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd, is de kostengrens € 429.300.
 • Is de koopsom hoger dan € 405.000 maar is het bedrag in taxatierapport € 405.000 of lager, dan is NHG mogelijk. Meer eigen geld moet dan wel ingebracht worden.
 • Is de koopsom € 405.000 of lager maar de marktwaarde in taxatierapport is hoger dan € 405.000, is NHG mogelijk. NHG gaat uit van de laagste waarde.
 • Bij een nieuwbouwwoning is de maximale € 405.000. Dit is inclusief meerwerk zoals keuken, badkamer en toilet om de woning geschikt te maken voor bewoning.
 • De kostengrens voor nieuwbouwwoningen met aanvullende energiebesparende voorzieningen bedraagt € 429.300.
 • De woning moet het hoofdverblijf zijn.
 • Het inkomen moet toereikend zijn.
 • De marktwaarde moet blijken uit een  of desktoptaxatie wanneer de hypotheeksom maximaal 90 % van de woningwaarde is.
 • Bij nieuwbouw moet er een waarborgcertificaat zijn, afgegeven door een instelling aan wie haar keurmerk heeft verleend.
 • Bij de aankoop van een bestaande woning is een vereist als nader bouwkundig onderzoek aanbeveling verdient of als de kosten van direct noodzakelijk herstel hoger zijn dan 10 % van de marktwaarde. Het bouwkundig rapport mag op de datum van de definitieve hypotheekofferte niet ouder zijn dan 12 maanden.

Nieuwe lening in verband met einde relatie, erfopvolging, afkopen erfpacht of verbouwing

Is er sprake van einde relatie, , afkopen of een verbouwing (kwaliteitsverbetering), dan is het mogelijk om een hypotheek af te sluiten met .
De volgende voorwaarden zijn dan van toepassing:

 • De totale hypotheek is maximaal € 405.000 () inclusief bijkomende kosten.
 • Bij een verbouwing mag de huidige hypotheek niet hoger zijn dan de meest recente marktwaarde zoals die was vóór de verbouwing. 
 • De huidige hypotheek inclusief het uitkopen van de ex-partner of erfgenamen mag maximaal de marktwaarde zijn.
 • De huidige hypotheek inclusief afkoop erfpacht of het verkrijgen van recht van volle eigendom van de grond mag maximaal de marktwaarde ná afkoop erfpacht of verkrijging eigendom grond zijn.
 • De woning moet het hoofdverblijf zijn.
 • Het inkomen moet toereikend zijn.
 • De marktwaarde moet blijken uit een  of desktoptaxatie wanneer de hypotheeksom maximaal 90 % is van de woningwaarde is.
 • Een is vereist als nader bouwkundig onderzoek aanbeveling verdient of als de kosten van direct noodzakelijk herstel hoger zijn dan 10 % van de marktwaarde. Het bouwkundig rapport mag op de datum van de definitieve hypotheekofferte niet ouder zijn dan 12 maanden.

Aanvullende lening in verband met relatie beëindiging, erfopvolging, afkopen erfpacht of verbouwing

Het is mogelijk om een aanvullende lening af te sluiten met NHG bij einde relatie, , afkopen of een verbouwing. De volgende voorwaarden zijn dan van toepassing:

 • De totale hypotheek is maximaal € 405.000 () inclusief bijkomende kosten.
 • De aanvullende lening wordt verstrekt door dezelfde geldverstrekker van de bestaande hypotheek.
 • Bij een verbouwing mag de huidige hypotheek niet hoger zijn dan de meest recente marktwaarde zoals die was vóór de verbouwing.
 • De huidige hypotheek inclusief het uitkopen van de ex-partner of erfgenamen mag maximaal de marktwaarde zijn.
 • De huidige hypotheek inclusief afkoop erfpacht of het verkrijgen van recht van volle eigendom van de grond mag maximaal de marktwaarde ná afkoop erfpacht of verkrijging eigendom grond zijn.
 • De woning moet het hoofdverblijf zijn.
 • Het inkomen moet toereikend zijn.
 • De marktwaarde moet blijken uit een  of desktoptaxatie wanneer de hypotheeksom maximaal 90 % van de woningwaarde is.
 • Is de bestaande lening zonder NHG dan mag de marktwaarde niet meer bedragen dan € 405.000 en met energiebesparende maatregelen € 429.300. Deze regel geldt niet voor een bestaande lening met NHG. 
 • Is sprake van een bestaande lening waarvan een deel met NHG en een deel zonder NHG is, dan mag de getaxeerde marktwaarde niet hoger zijn dan de van toepassing zijnde kostengrens. 
 • Een is vereist als nader bouwkundig onderzoek aanbeveling verdient of als de kosten van direct noodzakelijk herstel hoger zijn dan 10 % van de marktwaarde. Het bouwkundig rapport mag op de datum van de definitieve hypotheekofferte niet ouder zijn dan 12 maanden.

Aandachtspunten

 • Het soort inkomen is van belang. Bijvoorbeeld vast dienstverband of flexwerker.
 • Je mag maximaal 100 % van de marktwaarde lenen.
 • Bij energiebesparende maatregelen mag je maximaal 106 % van de marktwaarde lenen. 
 • Koop je een nieuwbouwwoning en financier je de keuken, badkamer en toilet met eigen geld, dan moet je deze kosten wel meenemen voor het bepalen van de maximale koop-aanneemsom van € 405.000.
 • Bij woningen waarbij energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd, is de kostengrens € 429.300.
 • Is er sprake van aanvullende energiebesparende voorzieningen bij een nieuwbouwwoning, dan moet dat blijken uit een meerwerkovereenkomst.
 • Is er sprake is van een energieneutrale woning of een nul-op-de-meter woning, dan hoeft er geen aanvullende meerwerkovereenkomst aangeleverd te worden.
 • Het bindend aanbod bepaalt welke Normen & Voorwaarden er van toepassing zijn.
 • Bij een aanvullende lening voor verbouwing mag er voor de bepaling van de kostengrens niet gerekend worden met de bestaande schuld minus opgebouwde waarde.
 • BKR-registraties kunnen een belemmering zijn.
 • Een constructie waarbij een derde (geen eigenaar-bewoner) borg wil staan voor de lening of voor een gedeelte daarvan, is niet toegestaan.
 • Vanaf 1 januari 2020 is een overlijdensrisicoverzekering ook voor hypotheken van vóór 1 januari 2018 niet meer verplicht. Dit gold al voor hypotheken afgesloten na 1 januari 2018.
 • Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om een aanvullende hypotheek aan te vragen op basis van maatwerk bij relatie beëindiging voor de uitkoop van ex-partner. 

Hoe nu verder

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube