Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Er wordt gebouwd in de omgeving, waardoor mijn woning minder waard wordt. Kan ik planschadevergoeding krijgen?

Je kunt de waardevermindering gedeeltelijk vergoed krijgen als er sprake is van planschade die voor vergoeding in aanmerking komt.

Planschade is schade die wordt veroorzaakt door wijziging van het planologisch regime, bijvoorbeeld een wijziging van het bestemmingsplan en bij een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Of er sprake is van planschade moet blijken uit een vergelijking van (de maximale mogelijkheden van) het oude en nieuwe planologische regime.

Planschade komt niet altijd voor vergoeding in aanmerking. Je krijgt bijvoorbeeld geen vergoeding als de planologische verandering voor jou voorzienbaar was. Dit is bijvoorbeeld het geval als het nieuwe bestemmingsplan dat de bouw mogelijk heeft gemaakt, al in de maak was toen je de woning kocht.

Planschade komt ook niet voor vergoeding in aanmerking als de planologische verandering is aan te merken als ‘normaal maatschappelijk risico’. Dit ‘eigen risico’ is minimaal 2 % van de waarde van de woning, maar de rechter kan onder omstandigheden het eigen risico hoger vaststellen op bijvoorbeeld 5 % van de waarde van de woning. Gaat het om planschade door wijziging van het planologisch regime van je eigen perceel, dan geldt het eigen risico van minimaal 2 % niet. 

Aandachtspunten

  • De gemeente mag voor de behandeling van de aanvraag € 100 tot € 500 leges in rekening brengen. Dit bedrag krijg je terug als jouw aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen.
  • Je moet een verzoek om vergoeding van planschade indienen binnen vijf jaar nadat de planologische wijziging onherroepelijk is geworden. Daarna is de vordering verjaard.

Hoe nu verder

  • Planschade
  • Je kunt een verzoek om vergoeding van planschade indienen bij Burgemeester & Wethouders (B&W). De gemeente heeft hiervoor waarschijnlijk een standaardformulier.
  • Of gebruik onze voorbeeldbrief als de gemeente geen standaardformulier heeft.

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube