Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Ik heb een nieuwbouwwoning met zonnepanelen. Kan ik de btw over de bouwkosten terugvragen?

Met ingang van 2023 geldt voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen door particulieren een tarief van 0%. Dat betekent dat een particulier die zonnepanelen plaatst geen btw meer hoeft terug te vragen en ook geen btw via het  hoeft af te dragen. Onderstaande informatie is daarom met name van belang voor de fiscale behandeling van zonnepanelen tot 2023.

Als je een nieuwbouwwoning koopt met zonnepanelen, kun je de bouwkosten dan zien als zakelijke kosten en dus de btw hierover terugvragen?

Over deze vraag heeft de Hoge Raad op 16 juli 2021 uitspraak gedaan voor . De Hoge Raad geeft aan dat een koper van een nieuwbouwwoning de bouwkosten voor het perceel en het woonhuis hoe dan ook heeft gemaakt. Dus ook wanneer hij de zonnepanelen niet zou hebben aangeschaft. Volgens de Hoge Raad kan daarom niet worden gezegd dat de bouwkosten zijn gemaakt voor het opwekken en terugleveren van stroom. Daarmee is de btw op de bouwkosten van de woning niet aftrekbaar.

Om welke bouwkosten gaat het?

Hieronder wordt de jurisprudentie opgesomd tot aan de hierboven genoemde uitspraak van de Hoge Raad. Door de uitspraak van de Hoge Raad is de situatie voor niet-geïntegreerde panelen nu duidelijk. Wij verwachten dat de Hoge Raad dezelfde lijn hanteert voor geïntegreerde zonnepanelen. Voor de volledigheid is hieronder de lagere jurisprudentie opgenomen. Deze jurisprudentie is echter geheel of grotendeels opzij gezet door de Hoge Raad-uitspraak van 16 juli 2021

De btw op de bouwkosten die huiseigenaren in aftrek wilden brengen, waren meestal bouwkosten van de directe ondergrond van de zonnepanelen. Meestal is dat het dak van de woning. Welk percentage van de totale bouwkosten van de woning kan worden teruggekregen was verschillend. Rechters hanteren daarvoor namelijk verschillende .

Uitspraken

Rechters hebben diverse uitspraken gedaan over de btw over de bouwkosten van een nieuwbouwwoning wanneer zonnepanelen zijn geplaatst. Deze uitspraken kun je verdelen in uitspraken over  en .

Niet-geïntegreerde zonnepanelen
De volgende uitspraken zijn gedaan over zonnepanelen die op het dak liggen:

 • Op 2 mei 2019 is er een uitspraak geweest van de Rechtbank Noord-Nederland. In deze uitspraak was de conclusie van de rechter dat de ondergrond van de panelen, het dak, door de zonnepanelen een zakelijke functie heeft gekregen en dat de btw die op de bouwkosten van het dak betrekking heeft aftrekbaar is.
 • Een vergelijkbare uitspraak is ook gedaan door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In deze zaak was wel sprake van een belastingplichtige die al een werkruimte aan huis had. De Belastingdienst neemt dan sneller aan dat een deel van de woning zakelijk wordt gebruikt.
 • In 2020 en 2021 zijn er echter ook een aantal uitspraken geweest waarbij aftrek van de btw op de bouwkosten niet werd toegekend. Dit was het geval bij een uitspraak van de Rechtbank Gelderland en Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarbij is samengevat het standpunt van de rechter dat het dak ook zou zijn gebouwd wanneer de zonnepanelen niet zouden zijn geplaatst. Het standpunt dat nu ook de Hoge Raad heeft gehanteerd.

Geïntegreerde zonnepanelen
De volgende uitspraken zijn van belang als de zonnepanelen geïntegreerd zijn in het dak:

 • Dat waren uitspraken van rechtbank Zeeland/West-Brabant en Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Ook hier gaven de rechters aan dat wanneer je regelmatig stroom aan het net levert via zonnepanelen je ondernemer bent voor de btw. De rechters bepaalden dat je niet alleen de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen kon aftrekken, maar ook de btw op een deel van de bouwkosten.
 • Intussen is er ook al een uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch waarin de aftrek niet werd toegekend. Daarom verwachten wij dat de Hoge Raad dezelfde lijn zal hanteren gezien de uitspraak van 16 juli 2021.

Bezwaar of beroep mogelijk?

De Belastingdienst wijst alle verzoeken om teruggaaf van btw op de bouwkosten af. Gezien de hiervoor genoemde uitspraak van de Hoge Raad van 16 juli 2021 heeft het waarschijnlijk geen zin om hiertegen in bezwaar en beroep te gaan. Wil je toch in bezwaar of beroep, dan is het de vraag of je daartegen nog in bezwaar en beroep kunt. Hierbij zijn de volgende situaties te onderscheiden:

1. Heb je al aangifte omzetbelasting gedaan, maar heb je nog geen aanslag ontvangen?
Je kunt dan een suppletie-aangifte indienen. Dat is een aanvulling op de al gedane aangifte. De Belastingdienst wijst dit verzoek om teruggaaf van de btw op de bouwkosten af. Daartegen kun je in bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van de afwijzing. De Belastingdienst zal dit bezwaarschrift ook afwijzen. Je zult dan in beroep moeten gaan bij de rechtbank. Wordt het beroep door de rechter afgewezen, dan kun je nog in hoger beroep en in het uiterste geval in cassatie bij de Hoge Raad. 
 

2. Heb je al aangifte omzetbelasting gedaan en ook al een aanslag ontvangen?
Je maakt dan alleen nog kans wanneer de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat. Dat betekent dat de termijn van 6 weken om in bezwaar te gaan nog niet is verlopen. Is de bezwaartermijn wel verlopen? Dan kun je de Belastingdienst verzoeken om ambtshalve vermindering. Dit kan tot 5 jaar na het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. De Belastingdienst zal dit verzoek afwijzen voor zover de btw betrekking heeft op de bouwkosten en tegen die beslissing kun je niet in beroep. 
 

3. Heb je nog geen aangifte omzetbelasting gedaan en heb je de btw op de bouwkosten vóór 2022 betaald? 
Je kunt dan nog wel aangifte doen voor de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen, wanneer die aanschaf en installatie minder dan 5 jaar geleden is. Vraag je de btw op de bouwkosten ook terug, dan wijst de Belastingdienst dit gedeelte af. Daartegen kun je niet meer in bezwaar en beroep.
 

4. Heb je nog geen aangifte gedaan en was je de btw op de bouwkosten in 2022 verschuldigd?
Je moet dan voor 1 juli 2023 aangifte doen. Het is belangrijk dat je het verzoek om teruggave van btw over de bouwkosten direct met de btw op de zonnepanelen indient. Het verzoek om teruggave van btw die betrekking heeft op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen wijst de Belastingdienst toe. De btw die betrekking heeft op een deel van de bouwkosten zal de Belastingdienst afwijzen. Je hebt dan nog de mogelijkheid om in bezwaar en beroep te gaan.

Rekenmethoden

Rechters hebben verschillende rekenmethoden gehanteerd om te berekenen welk gedeelte van de btw over de bouwkosten aftrekbaar is.

De meest eenvoudige rekenmethode is een breuk die wordt berekend over de totale btw over de bouwkosten en gaat als volgt:

 • In de teller van de breuk komt de oppervlakte van het dak waarop de zonnepanelen liggen (de directe ondergrond).
 • In de noemer van de breuk komt het totale oppervlakte van de woning inclusief de oppervlakte van het dak. 

Je gaat hierbij uit van alleen de vloeroppervlakte van de woning (de betonnen gedeelten). Je laat de oppervlakte van de grond buiten de berekening. 

 

Aandachtspunten

 • Je ontvangt van de Belastingdienst ongeveer na 6 weken de uitspraak op het bezwaar. Een beroepszaak of hoger beroepszaak vraagt meer tijd, denk aan enkele maanden tot wel een jaar.
 • De griffierechten voor btw-zaken zijn hoger dan andere beroep of hoger beroep zaken. Je betaalt als je in beroep gaat bij de rechtbank € 184. In hoger beroep bij het Gerechtshof kost € 274 (tarieven 2023). 

Hoe nu verder

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube