Waarom je koopcontract digitaal laten controleren?

Sta je op het punt een woning te kopen? Dan is het belangrijk dat alle gemaakte afspraken tussen koper en verkoper goed in je koopcontract staan. Is er iets gewijzigd in je koopcontract of heeft de makelaar bepaalde beslissingen nog niet ingevuld, dan kan dat grote gevolgen hebben.

In Nederland worden bestaande huizen meestal verkocht aan de hand van een model koopovereenkomst. Zo wordt gewaarborgd dat alle afspraken tussen koper en verkoper evenwichtig en inzichtelijk worden vastgelegd. Wordt er iets gewijzigd in de model koopovereenkomst? Dan hoort dit duidelijk aangegeven te worden. In de praktijk gebeurt dit alleen lang niet altijd. Juist daarom is het verstandig om je koopcontract digitaal te laten controleren. Zo weet je zeker waarvoor je tekent.

Waar wordt je koopcontract op gecontroleerd?

Ten eerste kijken wij of je koopcontract is opgesteld aan de hand van de model koopovereenkomst 2018. Zo ja, dan gaan wij na of er afwijkingen zijn. Zo controleren wij:
  • waar tekst is doorgestreept of ongeldig is;
  • waar tekst in clausules is veranderd; 
  • Waar clausules zijn toegevoegd of verwijderd

Daarbij leggen wij uit wat de clausules inhouden, zodat je zelf kan beslissen of je het eens bent met de veranderingen.

Hoe werkt het?

Vereniging Eigen Huis

1  Online aanmelden

Vereniging Eigen Huis

2  Uploaden contract

Vereniging Eigen Huis

3  Eenvoudig betalen

Vereniging Eigen Huis

4  Ontvang het rapport

Bekijk ook onze andere mogelijkheden

Bekijk hier het gehele overzicht van onze mogelijkheden om zekerheid te krijgen over je koopcontract.