Ben jij onze kandidaat? 

Onze algemeen directeur Cindy van de Velde doet een oproep om je kandidaat te stellen. Bekijk de video.

Wat houdt de ledenraad in? Lees meer

 

De ledenraadsverkiezingen: hoe werkt dat?

Vereniging Eigen Huis

1  Stel je kandidaat

Vereniging Eigen Huis

2  Steunstemmen kandidaatstelling

Vereniging Eigen Huis

3  Ledenraadsverkiezingen

Veelgestelde vragen

Wanneer zijn de ledenraadsverkiezingen?

De kandidaatstelling is tot en met 30 november 2019. De ledenraadsverkiezingen vinden plaats van 1 april 2020 tot en met 1 mei 2020. 

Aan welke voorwaarden moet een ledenraadslid voldoen?
  • Je bent lid van Vereniging Eigen Huis;
  • Je bent 18 jaar of ouder;
  • Je bent bereid om twee keer per jaar op een zaterdagochtend de ledenraadsvergadering in Amersfoort bij te wonen;
  • Er mag geen sprake zijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling. Ben je bijvoorbeeld makelaar of werkzaam in de financiële dienstverlening of bij een bouwbedrijf? Dan is het niet mogelijk om je kandidaat te stellen voor de ledenraad;
  • Je bent (privé of via je werkgever) nooit verbonden geweest met een organisatie/rechtspersoon die een duurzame rechtsbetrekking met de vereniging onderhoudt;
  • Je bent de afgelopen vijf jaar niet in dienst geweest van Vereniging Eigen Huis.
Is er een bepaalde opleiding vereist om ledenraadslid te kunnen zijn?
Nee, als ledenraadslid is het de kunst om passende vragen te stellen en te klankborden om op die manier in contact met de organisatie te staan. Goed kunnen communiceren en formuleren is daarbij van belang. Kritisch en opbouwend meedenken in de eigen rol, zonder op de stoel van bestuurder of toezichthouder te willen plaatsnemen en waarbij de ledenraad zich bewust is van het feit dat de organisatie ca. 220 (kennis) professionals in dienst heeft en een ledenpanel bezit (met ca. 24.000 deelnemers) om snel, digitaal representatief onderzoek onder haar leden te kunnen doen. 
Krijg ik als ledenraadslid een vergoeding?
Voor zitting in de ledenraad ontvang je een onkostenvergoeding van € 50,- per vergadering en uiteraard reiskostenvergoeding. Gedurende de termijn als ledenraadslid krijg je het lidmaatschap van Vereniging Eigen Huis gratis. 
Wat houdt de ledenraad in?
Op www.eigenhuis.nl/ledenraad lees je o.a. wat de bevoegdheden van de ledenraad zijn, hoeveel tijd het kost en wie er in de ledenraad zitten.
Hoe stel ik me kandidaat voor de ledenraad?
Op https://veh.digitaleverkiezing.nl log je in met je lidnummer en postcode en vul je je profiel in. Dit kan tot en met 30 november. Om je kandidaatstelling officieel te maken heb je 10 steunstemmen nodig. 
Hoe zit dat met kandidaatstellen en steunstemmen?
Om mee te kunnen doen aan de ledenraadsverkiezing moet je 10 steunstemmen hebben. Die verzamel je zelf binnen je netwerk van familieleden, vrienden, kennissen, buren, collega’s. Steunstemmers moeten lid zijn van Vereniging Eigen Huis. Bij onvoldoende steunstemmen kan je helaas niet meedoen aan de ledenraadsverkiezing.
Ik moet als kandidaat profielgegevens invullen. Hoe zit dat met mijn privacy?
Wanneer je je kandidaat stelt, hebben we jouw gegevens nodig om met je in contact te treden en de check op de voorwaarden te doen. In de verkiezingsperiode zien onze leden alleen de volgende gegevens van jou: naam, geslacht, leeftijdscategorie, woonvorm, provincie, ben je eerder ledenraadslid geweest, vind je verduurzaming belangrijk, slogan, motivatie en foto.
Hoeveel tijd kost de ledenraad?
Twee keer per jaar vergader je een ochtend in Amersfoort, met aansluitend een lunch. Zit je daarnaast nog in een commissie van de ledenraad, dan moet je daar nog twee á drie dagdelen per jaar in Amersfoort voor uittrekken.
Kun je je met een VvE-lidmaatschap kandidaat stellen of een (steun)stem uitbrengen?
Nee, dat is niet mogelijk. Een VvE is een rechtspersoon en geen natuurlijk persoon. Conform de statuten (artikel 18.1) kunnen alleen natuurlijke leden meedoen aan de ledenraadsverkiezingen. Dit geldt voor zowel de kandidaatstelling als het uitbrengen van een (steun)stem. Als appartementseigenaar kun je wel aan de verkiezingen deelnemen met een persoonlijk lidmaatschap.