Belangenbehartiger

Onze actiepunten

Vereniging Eigen Huis heeft regelmatig contact met politici en beleidsmedewerkers in Den Haag. Dit om de belangen te behartiger van VvE’s, bijvoorbeeld om wetten en regelgeving te vereenvoudigen.

Reserveringsverplichting

Verenging Eigen Huis heeft zich er hard voor gemaakt, dat de reserveringsverplichting die voor VvE’s vanaf 1 januari 2018 geldt, niet door de overheid kan worden afgedwongen maar een VvE aangelegenheid blijft.

Warmtewet

Ook heeft Vereniging Eigen Huis er mede voor gezorgd dat VvE’s geen leverancier meer zijn zin de zin van de Warmtewet. Dit betekent dat VvE met een gebouwgebonden warmte-installatie worden uitgezonderd van de verplichtingen die volgens de Warmtewet gelden voor een warmteleverancier. Alle VvE’s met een collectief verwarmingssysteem krijgen nu niet te maken met alle verplichtingen en lasten die de Warmtewet voor hen met zich meebrengt. 

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden.