Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

Vanaf 1 januari 2018 moeten VvE’s verplicht sparen voor onderhoud is het reservefonds. Veel VvE's worstelen met de vraag: Hoeveel moet er maandelijks opzij worden gezet? Laat Vereniging Eigen Huis daarom een Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opstellen. Dan weet je waar je aan toe bent. Ons MJOP is een prima basis voor de vaststelling van de maandelijkse bijdragen. En maakt jouw VvE gebruik van het programma Twinq? Dan kun je de gegevens van ons MJOP hierin eenvoudig verwerken.

Ondersteuning bij verduurzaming van de VvE

Er speelt veel rondom verduurzaming, dus ook voor VvE’s. Een (groen) MJOP kan je daar bijvoorbeeld bij helpen. Maar hoe kan de VvE dat financieren? Zijn er subsidiemogelijkheden en zijn er mogelijkheden voor de VvE om leningen af te sluiten? Vereniging Eigen Huis werkt samen met toonaangevende partijen om zo gerichte voorlichting te geven om antwoord op deze vragen te geven. Regelmatig organiseert Vereniging Eigen Huis deze voorlichtingsbijeenkomsten voor VvE-leden.

Opleveringskeuring algemene ruimten

Bij een nieuwbouwappartement kun je bij ons een Opleveringskeuring algemene ruimte boeken. Een ervaren bouwkundige controleert de gemeenschappelijke ruimtes van je appartementencomplex op opleveringsgebreken. Zo weet je waar je aan toe bent en voorkom je dat je later zelf moet opdraaien voor reparatiekosten. Je vraagt een Opleveringskeuring algemene ruimte al aan vanaf € 223.

Nationale Notaris

Heeft jouw VvE een notaris nodig, bijvoorbeeld voor de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement? Als VvE-lid van Vereniging Eigen Huis kun je hiervoor met korting terecht bij Nationale Notaris.

Lees meer over de Nationale Notaris voor VvE’s

Juridisch advies

Een VvE heeft te maken met veel wettelijke regels. Er is een splitsingsakte, er zijn reglementen en een VVE heeft te maken met andere partijen voor bijvoorbeeld het onderhoud van het complex. En er zijn natuurlijk afspraken tussen bewoners onderling zoals die zijn vastgesteld in het huishoudelijk reglement. 

Als VvE-lid van Vereniging Eigen Huis kunt kosteloos telefonisch advies krijgen van onze experts. En mocht je een zaak hebben waarbij je juridisch ondersteund moet worden, dan kun je een beroep doen op een van onze juristen of advocaten tegen een voor leden voordelig uurtarief van € 160.

Lees meer over juridisch advies

Voorzitter VvE-vergadering

Herken je dit? Je wilt een (nog) betere structuur in de VvE-vergadering. Of er zijn problemen waarbij het belangrijk is dat iemand de rust en structuur weet te bewaren. Dan kan (tijdelijke) professionele ondersteuning de oplossing zijn. Vereniging Eigen Huis kan je daarbij helpen door een onafhankelijke voorzitter te selecteren. Een ervaren, professionele voorzitter bespreekt met jou welke ondersteuning hij/zij jouw VvE kan bieden in (de aanloop naar) de vergadering. Voor meer informatie kun je contact opnemen via 033 450 77 50.

VvE Verzekeringen

Het VvE-pakket is er speciaal voor Verenigingen van Eigenaars (VvE's) en bevat standaard de Gebouwenverzekering. Deze vergoedt schade aan jullie gebouw door onder andere brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak en een botsing. De Gebouwenverzekering is uit te breiden met verzekeringen voor glas, aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen en milieuschade.

Lees meer over het VvE-pakket