veh-Miljoenennota-2022

Miljoenennota

Dit zijn de belangrijkste plannen voor 2023

Het kabinet heeft de Miljoenennota met de financiële plannen voor 2023 gepresenteerd. Welke voorstellen zijn er precies en wat ga je daar als huiseigenaar van merken? Onze financiële experts houden je op de hoogte. Laatste update: 20 september 2022.

De plannen voor 2023

De maatregelen zijn onderdeel van de Miljoenennota 2023 zoals gepresenteerd op Prinsjesdag en moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.
Op deze pagina kun je een aantal maatregelen vinden die reeds definitief zijn. Deze hebben wij aangeduid met een * sterretje. 

Energie

Tijdelijk prijs-plafond voor energietarieven

Met een prijsplafond wil het kabinet alle huishoudens helpen de hoge energierekening betaalbaar te houden. Vanaf 1 november 2022 moet dit al voor verlichting zorgen. Deze tijdelijke maatregel loopt door tot eind 2023. Wanneer door het kabinet gekozen wordt voor een tijdelijk prijsplafond voor de energietarieven komend jaar, zal de voorgestelde verlaging van de energiebelasting niet doorgaan.

Hoe werkt het voorgestelde prijsplafond?

Voor alles wat je als huishouden verbruikt tot aan 1200m3 gas en 2400KWh elektra betaal je een aangepaste prijs. Er wordt gedacht aan een prijsplafond van maximaal € 1,50 voor gas en € 0,70 voor elektra. Mocht de ontwikkeling van de prijs later deze maand meevallen voor vaststelling van het plafond, dan kunnen de plafonds nog worden verlaagd. Voor gas geldt dat het plafond maximaal verlaagd wordt tot € 1,20 per kuub. De korting die een gemiddeld huishouden krijgt, omgeven met onzekerheden, is € 2.280 op jaarbasis. De tarieven van het energieprijsplafond gelden alleen als de tarieven in je energiecontract hoger zijn. Over alles wat je meer verbruikt dan 1200 m3 gas en 2400 KWh elektra betaal je je contractuele tarief.

Hoewel het voorstel voor het energieprijs-plafond nog door de Tweede en Eerste Kamer moet worden goedgekeurd en pas per 1 januari 2023 ingaat, wil het kabinet dat op 1 november energieleveranciers er al rekening mee houden dat het maandelijkse voorschotbedrag voor huishoudens wordt verlaagd.

Btw-tariefverlaging aanschaf en installatie zonnepanelen

Vanaf 1 januari 2023 geldt een 0% btw-tarief op zowel losse als in het dak opgenomen zonnepanelen. Huiseigenaren hoeven dan niet langer btw te betalen bij de aankoop van zonnepanelen. Nu betalen huiseigenaren nog 21% btw op zowel de aanschaf- als plaatsingskosten waarbij zij een groot deel van de btw kunnen terugvorderen bij de Belastingdienst.

Voor een tweede set zonnepanelen of aanvullende aanschaf van zonnepanelen is het op dit moment minder gunstig om de btw terug te vragen of vaak niet meer mogelijk. Vanaf 2023 is dit probleem opgelost door het 0% btw-tarief. Een middelgroot gezin bespaart zo tussen de € 700 à € 1.000 op de aanschaf van zonnepanelen.

Lees ook:

Belastingen energienota

Voor 2023 gelden nieuwe belastingtarieven die ook gevolgen hebben voor je energierekening:

Samenvoeging ODE met de energiebelasting

Sinds 1 januari 2013 kennen we de Opslag Duurzame Energie op de energierekening. Deze heffing dient ervoor om de Stimuleringsregeling Duurzame Energie te bekostigen. Per 1 januari 2023 zal de Opslag Duurzame Energie worden samengevoegd met de Energiebelasting. De toekomstige bekostiging van de SDE++ regeling zal steeds meer vanuit de algemene middelen verlopen. Op die manier probeert het kabinet te voorkomen dat de belastingdruk op de energienota onevenredig groot wordt. Het kabinet hoopt met deze samenvoeging een vereenvoudiging van het belastingstelsel.

Energiebelastingvermindering onzeker

De verlaging van de energiebelasting voor komend jaar gaat waarschijnlijk niet door, omdat het kabinet heeft besloten tot invoering van het energieprijs-plafond.

Btw-tarief op energie van 9% naar 21%

Sinds 1 juli 2022 geldt een tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor de levering van stroom, aardgas of stadswarmte. Dit lage tarief geldt ook over de netbeheerkosten op de energienota. Het verlaagde btw-tarief van 9% eindigt op 1 januari 2023. Per die datum geldt het reguliere btw-tarief van 21%.

Gerichte compensatie energienota

Energietoeslag

Het kabinet heeft besloten om in 2023 de energietoeslag voort te zetten. Gemeenten mogen in 2023 een eenmalige energietoeslag van ongeveer € 1.300 beschikbaar stellen aan huishoudens met een laag inkomen. Hoe deze compensatie is ingericht, verschilt per gemeente. In de meeste gemeenten gaat het om mensen met een inkomen met of net boven het sociaal minimum, bijvoorbeeld 120% of 130% van het wettelijk sociaal minimum. Het sociaal minimum is op dit moment: € 1.250 per maand voor alleenstaanden en € 1.725 per maand voor samenwonenden.

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om een deel (€ 500) van de energietoeslag die voor volgend jaar is voorzien al in 2022 uit te keren, bovenop de € 1.300 die voor 2022 al beschikbaar was gesteld.

Noodfonds

Het kabinet verwacht dat ruim 600.000 mensen als gevolg van de gestegen energieprijzen in 2022 in de financiële problemen komen. Hiervoor wordt een speciaal noodfonds opgericht om te voorkomen dat kwetsbare huishoudens met een betalingsachterstand te grote schulden opbouwen.

Lees ook:

Meer informatie over compensatiemaatregelen energielasten

Energiesubsidies

Subsidie voor 1 isolatiemaatregel Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Vanaf 2023 is het mogelijk om als huiseigenaar een subsidieaanvraag binnen de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) in te dienen als je vanaf  2 april 2022 één isolatiemaatregel gerealiseerd hebt. In dat geval krijgen huiseigenaren tot 15% van de kosten terug, mits de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Combineer je als huiseigenaar een isolatiemaatregel met een tweede isolatiemaatregel of een investering in een warmtepomp, zonneboiler of warmtenetaansluiting? Dan krijgt de huiseigenaar net als in 2022 tot 30% van de totale kosten terug.

Subsidieregeling Verduurzaming Verenigingen van Eigenaars (SVVE)

Vanaf 1 januari 2023 worden twee VvE subsidies samengevoegd. De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) wordt De Subsidieregeling Verduurzaming Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Er komt meer budget beschikbaar en de regeling wordt verlengd tot en met 2027. Ook hier geldt een subsidie tot 15% voor een isolatiemaatregel.

Afbouw salderingsregeling

Het kabinet wil met ingang van 1 januari 2025 de salderingsregeling jaarlijks stapsgewijs afbouwen. In 2031 zal de salderingsregeling volledig zijn afgebouwd. Volgens TNO en Milieu Centraal blijft de terugverdientijd van zonnepanelen zeven jaar.

Om huishoudens te beschermen, wil het kabinet in de wet opnemen dat huishoudens recht hebben op een redelijke terugleververgoeding van minstens 80% van de marktprijs (exclusief belastingen).

Ook wil het kabinet de redelijke vergoeding van een absoluut maximum voorzien. De waarde van door zonnepanelen opgewekte stroom op een zonnige dag, bijvoorbeeld rond lunchtijd, is laag. Een absoluut maximum van de redelijke vergoeding beschermt energieleveranciers tegen het verplicht inkopen van stroom tegen een aanzienlijk hogere prijs dan de waarde daarvan op het moment van productie. Zonder dit absoluut maximum maken leveranciers kosten die ze zullen doorberekenen aan alle klanten, ook diegenen zonder zonnepanelen.

Tussen 2023 en 2025 krijgt iedereen met een analoge meter nogmaals een slimme of digitale meter aangeboden van de netbeheerder. Wordt dit geweigerd, dan kunnen er bestuurlijke boetes worden opgelegd.

Lees ook:

Begrippenlijst: Wat is salderen?
Begrippenlijst: Kan ik in de toekomst nog salderen?

Noodfonds

Het kabinet verwacht dat ruim 600.000 mensen als gevolg van de gestegen energieprijzen in 2022 in de financiële problemen komen. Hiervoor wordt een speciaal noodfonds opgericht om te voorkomen dat kwetsbare huishoudens met een betalingsachterstand te grote schulden opbouwen. De energieleverancier zal eerst een coulante betalingsregeling voor de energierekening aanbieden en proberen de bewoner(s) te bereiken. Mocht dit niet lukken kunnen huishoudens bij het noodfonds terecht dat voor maximaal de winterperiode het bedrag uitkeert aan de energieleverancier. Om in aanmerking te komen voor het noodfonds zullen voorwaarden worden gesteld die nog nader worden uitgewerkt.

Nationaal Isolatieprogramma

In 2023 en 2024 komt er in totaal 300 miljoen extra geld beschikbaar. Gemeenten kunnen dit geld gebruiken voor het ondersteunen van bewoners, bijvoorbeeld via een straat-voor-straat aanpak van slecht geïsoleerde woningen.

Lees meer

Extra middelen voor isolatie woningen

Vaste energiecontracten
Het kabinet heeft met energieleveranciers afgesproken dat er weer vaste energiecontracten worden aangeboden in 2023. Energiebedrijven worden verplicht om hun klanten contracten voor een jaar of langer aan te bieden. Dit moet huishoudens meer zekerheid bieden over de prijs. Dit heeft echter wel gevolgen voor klanten die vroegtijdig willen overstappen naar een andere leverancier. De boete die dan moet worden betaald, zal stijgen.

Belasting

Flinke stijging WOZ-waarde

In 2022 wordt een stijging van de WOZ-waarde verwacht van 15% - 16%. Huiseigenaren ontvangen hun WOZ-beschikking begin 2023.

De hoogte van je WOZ-waarde is bepalend voor de hoogte van een aantal belastingen. Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde als basis voor het heffen van onroerendezaakbelasting (ozb) en soms rioolheffing. Het waterschap gebruikt het voor het heffen van de watersysteemheffing. En de Belastingdienst voor bijvoorbeeld inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait), schenkbelasting en erfbelasting. Daarom is het belangrijk je WOZ-waarde goed te controleren en eventueel bezwaar te maken als deze onjuist is vastgesteld.

Lees ook:

* Laatste afbouwstap hypotheekrenteaftrek

Als je jaarinkomen hoger is dan € 73.031 heb je per 1 januari 2023 minder voordeel van de hypotheekrenteaftrek: het aftrekpercentage daalt van 40% naar 36,93%. Dit is het tarief van de eerste inkomstenbelastingschijf. Ook de rente over restschulden, betaalde alimentatie en giften zijn tegen dit lagere percentage aftrekbaar. 

Lees ook:

Alles over hypotheekrenteaftrek

* Aftrekpost wet Hillen wordt verder afgebouwd

Heb je geen of een kleine hypotheekschuld? Oftewel: is je eigenwoningforfait hoger dan je aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrenteaftrek? Dan heb je volgens de Wet Hillen recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Deze aftrek wordt sinds 2019 in 30 jaar afgebouwd.

In 2023 is nog 83,34% van het positieve verschil tussen de aftrekbare kosten eigen woning en het eigenwoningforfait aftrekbaar; in 2022 was dit 86,67%. Omdat je door deze afbouw mogelijk inkomen uit je eigen woning krijgt, kan het zijn dat je meer inkomstenbelasting gaat betalen.

Lees ook:

Alles over Wet Hillen

Verlaging eigenwoningforfait

Voor woningen met een WOZ-waarde tot 1,2 miljoen wordt in 2023 het percentage van het eigenwoningforfait verlaagd naar 0,35% (2022: 0,45%). Voor woningen boven de 1,2 miljoen blijft het percentage 2,35%.

Of deze daling leidt tot een lager eigenwoningforfait is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de WOZ-waarde.

Wijziging belastingheffing over vermogen (box 3)

In 2023 geldt een heffingsvrij vermogen in box 3 van € 57.000 (in 2022 was dit € 50.650). Voor fiscale partners geldt een heffingsvrij vermogen van € 114.000 (in 2022 was dit € 101.300).

Box 3 belastingtarief wordt in 2023 met 1% verhoogd naar 32% (in 2022 was dit 31%).

Verhuur zwaarder belast

Woningen in verhuurde staat worden zwaarder belast. Woningen die permanent worden verhuurd mogen in box 3 voor een lagere waarde worden opgegeven dan de WOZ-waarde. In het regeerakkoord was voorgesteld om die afwaardering (leegwaarderatio) volledig af te schaffen. Daar komt het kabinet toch van terug, omdat woningen in verhuurde staat dan fiscaal hetzelfde behandeld zouden worden als woningen die leeg staan. Daarom is besloten om de afwaardering (leegwaarderatio) niet af te schaffen maar kleiner te maken. Op deze manier worden beleggers toch zwaarder belast in de inkomstenbelasting.

Afschaffing middelingsregeling

Als je sterk wisselende jaarinkomens hebt in drie jaar, kom je misschien in aanmerking voor een teruggaaf door middeling. Deze regeling maakt het mogelijk om inkomen van drie opeenvolgende jaren evenredig over die jaren te verdelen en op basis daarvan de inkomstenbelasting te berekenen. Op die manier kan de zware heffing over een piekinkomen in een bepaald jaar worden gedempt.

De middelingsregeling wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Het laatste tijdvak waarover nog kan worden gemiddeld is dan 2022-2023-2024.

Lees meer:

Middelingsregeling

Schenkvrijstelling (jubelton)

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.947. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord.

De verhoogde schenking gedaan in 2022 mag over twee jaar verspreid worden geschonken. De ontvanger moet deze schenking uiterlijk 31 december 2024 hebben besteed aan een eigen woning.

De verhoogde schenking gedaan in 2023 kan niet meer gespreid worden geschonken. De ontvanger moet deze schenking uiterlijk 31 december 2025 hebben besteed aan een eigen woning.

Lees ook:

Spreiding schenkvrijstelling wordt ingekort.

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting voor duurdere woning

De woningwaardegrens van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd van € 400.000 naar € 440.000.

Lees ook:

Overdrachtsbelasting: wie betaalt wel en wie niet?

Hogere overdrachtsbelasting beleggingswoning of latere verkrijging tuin of garagebox

Voor de verkrijging van een beleggingswoning betaal je in 2023 een hoger tarief overdrachtsbelasting. Het tarief stijgt van 8% naar 10,4%. Dit hogere belastingtarief geldt ook voor de (latere) verkrijging van een aanhorigheid bij de woning zoals een tuin, schuur of garagebox. Alleen als de verkrijging van deze aanhorigheid tegelijkertijd plaatsvindt met de verkrijging van de woning, geldt het lagere overdrachtsbelastingtarief (0% of 2%).

Lees meer

Overdrachtsbelasting

Woningmarkt

Tot 2031 € 100 miljoen per jaar beschikbaar voor woningbouwplannen

Voor de bouw van extra woningen stelt het Kabinet vanaf 2022, voor de periode van tien jaar, jaarlijks €100 miljoen beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor nieuwe woningbouwplannen, niet voor de versnelling van bestaande projecten.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wil de overheid meer verschuiving van een deel van het toezicht en controle in de bouw van gemeenten naar private kwaliteitsborgers. Naast gemeentelijke leges komen er dus kosten bij voor de private controles. Deze nieuwe wet is nog in behandeling bij de Eerste Kamer.

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld gemakkelijker is om bouwprojecten te starten. Er komt een nieuw digitaal loket om vergunningen te checken en meer verbouwingen worden vergunningsvrij. Gemeenten moeten voortaan wel aangeven hoe zij bewoners hebben betrokken bij bouwplannen in hun omgeving. De Omgevingswet is nog in behandeling bij de Eerste Kamer.

Lees ook:

Omgevingswet uitgesteld

Gemeente mag de helft van koop- en huurhuizen toewijzen aan eigen inwoners

Het kabinet wil dat gemeenten met ingang van volgend jaar de helft van alle koop- en huurwoningen kunnen toewijzen aan mensen die al binnen de gemeente wonen. Ook mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen, mogen voorrang krijgen. Deze aanpassingen in de Huisvestingswet moeten nog politiek behandeld worden. Het gaat bij het toewijzen zowel om nieuwbouwwoningen als om bestaande woningen. Bij koopwoningen geldt de wetswijziging alleen voor huizen onder de prijsgrens van de Nationale Hypotheek Garantie (op dit moment 355.000 euro of minder).

Studieschuld en hypotheek

Voor koopstarters wordt bij het aanvragen van een hypotheek de actuele studieschuld bepalend. Nu is dat nog de oorspronkelijke studieschuld. Het Nibud onderzoekt, in het kader van het jaarlijkse adviesrapport over de leennormen, hoe dit vormgegeven kan worden.

Lees ook:

Hypotheek afsluiten met studieschuld

Biedlogboek verplicht

Per 1 januari 2023 is een biedlogboek verplicht. Verkopers, kopers en andere bieders kunnen daarin achteraf zien wat op een woning is geboden.

Lees ook:

Makelaars lanceren logboek voor biedingen

Vereniging Eigen Huis - huis, woningmarkt icoon

Een huis kopen is voor veel starters onmogelijk. Veel huizen zijn gewoon te duur. Help ons met jouw handtekening en steun de oproep voor meer betaalbare starterswoningen. Teken de petitie voor betaalbare starterswoningen.


Thuiswerkersvergoeding en reiskostenvergoeding geïndexeerd

  • De onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt per 1 januari 2023 hoogstwaarschijnlijk van € 2,- naar € 2,13. Door de gerichte loonbelastingvrijstelling van de thuiswerkvergoeding, kunnen werkgevers onbelast een vergoeding geven aan hun personeel voor thuiswerkkosten zoals gas, water en licht en kleine consumpties.
  • Werkgevers mogen in 2023 een onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer aan werknemers verstrekken (in 2022 is dit € 0,19). Vanaf 2024 gaat de vergoeding naar € 0,22 per kilometer.

 

Geplaatst 20/09 | Laatste update 20/09

Karsten Klein over hoge energielasten

Ook de vereniging is enorm bezorgd wat deze grillige energieprijzen voor onze leden gaan betekenen. Lees de blog
Geplaatst 20/09 | Laatste update 20/09

Zorgen over uitvoering steunpakket energiekosten

De maatregelen zijn positief, maar kunnen niet verhinderen dat velen een onzekere winter tegemoet gaan. Lees het nieuwsbericht