Stormschade

Wat te doen bij stormschade?

 • Meld de schade direct bij uw opstal- en inboedelverzekeraar of tussenpersoon.
 • Meld de schade ook aan de aannemer die uw woning gebouwd heeft, tenzij uw huis meer dan 20,5 jaar oud is.  
 • Maak foto's waarop de schade duidelijk te zien is.
 • Ruim alles op wat gevaar oplevert of nog meer schade kan veroorzaken.
 • Ga niet zelf repareren zonder overleg met uw verzekeraar.

Voorkom onweerschade

 • Koppel netwerkkabels los van de computer.
 • Telefoneer niet met een vast toestel.
 • Blijf uit de buurt van stromend water in uw woning.
 • Trek alle (antenne)stekkers uit het stopcontact en trek ook de kabels van onder andere de telefoon eruit.
 • Schaf een bliksemafleider aan. Geen goedkope oplossing, maar voor hoge huizen en woningen met rieten daken is het geen overbodige luxe.
 • Gebruik speciale overspanningsstekkers of overspanningsfilters.

Hagelschade

Tegen hagelschade kunt u zich niet beschermen. Wat moet u doen als hagelstenen uw eigendommen hebben beschadigd?

 • Meld de schade direct bij uw verzekeraar of tussenpersoon.
 • Maak foto's waarop de schade duidelijk is te zien.
 • Ga niet zelf repareren zonder overleg met uw verzekeraar.   

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden