Cv-installaties

Bij elke ketel hoort een gebruiksaanwijzing en/of instructieboekje met gegevens voor onderhoud. Vraag dit boekje eventueel aan bij de leverancier of fabrikant. Laat uw cv-ketel daarnaast regelmatig nakijken door een vakman.

Algemene tips

 • Hang een koolmonoxidemelder op in de buurt van de cv-ketel.
 • Zorg dat de cv-ketel goed bereikbaar is voor onderhoud.

Ontluchten

Bevindt zich lucht in de installatie (borrelende geluiden) dan geeft dat kans op roestvorming. De ketel heeft een automatische ontluchter. Toch is het goed eens per jaar de gehele installatie te ontluchten. Een nieuwe of geheel opnieuw gevulde installatie moet u gedurende het eerste stookseizoen meerdere keren ontluchten en zonodig bijvullen. 

Ga als volgt te werk: 

 • Draai alle radiatorkranen open en schakel de cv-ketel en circulatiepomp uit.
 • Wacht 10 minuten zodat het cv-water tot rust komt.
 • Draai de ontluchtingskraantjes open en sluit ze weer als er zonder pruttelen een waterstraaltje uit komt. Het water is vies: vang het op in een bakje of doekje. Loop zo alle ontluchtingspunten na.
 • Vergeet niet de ontluchtingsschroef voorop de pomp.
 • Controleer na afloop de druk. Vul eventueel bij en breng op druk.

Zo vult u bij 

Is de druk van de werkende installatie onder de 1,2 bar (Feenstra hanteert een optimale druk tussen 1,5 en 2,0 bar) dan dient u het systeem bij te vullen. Dat gaat als volgt: 

 • Zet de thermostaat lager, zo rond de 15 graden en wacht tot de cv-ketel is afgeslagen.
 • Sluit de vulslang aan op het vulpunt van de cv-installatie en draai deze iets open, zodat de slang zich vult met water.
 • Sluit de slang aan op een waterkraan en draai het vulpunt in zijn geheel open.
 • Open de waterkraan en breng de installatie op druk. Stop wanneer deze rond de 1,8 bar staat.
 • Sluit eerst de vulkraan en daarna de waterkraan af. Vang het restant van water in de vulslang op en verwijder de slang.
 • Ontlucht tenslotte de gehele installatie (cv-ketel en radiatoren). Zet hierna de thermostaat weer omhoog.

Ververs het water niet om de installatie te sparen. Hoe ouder het water, hoe minder zuurstof het bevat en hoe minder kans op roesten.

Zorg voor voldoende waterdruk 

De juiste waterdruk is belangrijk voor het goed functioneren van de installatie. In afgekoelde toestand dient de waterdruk ongeveer 1,5 atmosfeer/bar te zijn. De rode wijzer op de waterdrukmeter geeft de ondergrens aan. In volbedrijf is de druk ongeveer 1,8 bar tot 2,0 bar, afhankelijk van de temperatuur. Bij 3 bar treedt het overstortventiel in werking. 

Open radiatorkranen regelmatig

Staat de radiatorknop altijd in dezelfde stand, dan is de kans groot dat deze vast gaat zitten. Draai daarom van tijd tot tijd alle kranen een paar keer geheel open en dicht om deze gangbaar te houden. 

Regelmatig onderhoud

Laat uw cv-ketel regelmatig nakijken door een vakman. Een keer per twee jaar is in de meeste gevallen het best. De nieuwste toestellen geven vaak zelf aan wanneer onderhoud nodig is. 

Heeft u nog een open toestel (een toestel dat zuurstof uit de ruimte haalt waarin de cv-ketel hangt) of een open geiser, dan is jaarlijks onderhoud aan te raden. Vervanging door een gesloten toestel is nog beter. Open toestellen vervuilen namelijk sneller; door onvolledige verbranding is er kans op een grotere koolmonoxide-uitstoot.

Bekijk de mogelijkheden

Wanneer moet u onderdelen vervangen?

De meeste onderdelen van een cv-installatie gaan net zo lang mee als de ketel. Eerder aan vervanging toe zijn: 

 • De circulatiepomp. Maakt de circulatiepomp lawaai, dan is er meestal sprake van lucht in de pomp. Zet de pomp voor ontluchting 10 minuten uit en draai vervolgens de ontluchtingsschroef voor op het pomphuis 2 slagen los. Blijft de pomp lawaaiig, dan zijn de lagers waarschijnlijk versleten en bent u aan een nieuwe pomp toe.
 • Het expansievat. Deze vergt geen onderhoud en gaat circa 5 jaar mee. Een te lage waterdruk kan wijzen op een defect vat. Tik met een hard voorwerp tegen het vat. Klinkt het vat zowel boven als onder dof, dan moet u het vernieuwen. Controleer dit 2 keer per jaar.

Tip: controleer 1 keer per kwartaal de waterdruk en vul bij als deze onder de 1,5 bar komt.

Geeft uw cv-installatie een storing? 

Is er een storing, controleer de cv-installatie dan op de volgende punten: 

 • Kijk altijd naar de storingscode op het toestel en zoek deze op in de handleiding. Vaak staat aangegeven wat het euvel is en of u dat zelf kunt oplossen of dat een installateur nodig is.
 • Gebruik de resetknop maximaal 2 à 3 keer in verband met het vrijkomen van koolmonoxide. 
 • Is er een gaslucht? Zet de kraan uit en waarschuw direct de installateur.
 • Controleer of de batterij van de kamerthermostaat nog werkt.
 • Is er toevoer van gas? Controleer de (hoofd)kraan.
 • Controleer of de elektragroep is uitgevallen.

Storing cv-ketel

Heeft u een cv-ketelstoring en wilt u deze zelf verhelpen? Doorloop de stappen eerste hulp bij storing.

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid