Ons werk

Wij zijn er voor iedereen die een huis heeft of van plan is te kopen. Wat doen we precies en wat heeft u daaraan? 

Wat we doen

Met informatie, onafhankelijk advies, ledenkorting en financieel voordeel dankzij collectieve inkopen, helpen wij onze leden bij het kopen en bewonen van hun huis. Daarnaast komen we op voor hun belangen en maken we markten transparanter en eerlijker, zonder dat we daar zelf een commercieel belang bij hebben. We zetten onze kennis en kracht in om voor én met onze bijna 750.000 leden het eigenwoningbezit in Nederland duurzaam en betaalbaar te houden. 

Onze inkomsten

Onze inkomsten halen we uit contributie van onze leden en diensten die we zelf of in samenwerking met anderen aanbieden. Deze inkomsten zijn min of meer evenredig verdeeld. Een sterk ledenbestand is cruciaal voor ons. Want hoe meer leden, hoe sterker we staan en hoe meer we bereiken. Al vanaf onze oprichting in 1974 houden wij daarom de jaarcontributie zo laag mogelijk. In 2017 is die € 27. 

Belangenbehartiging

Vereniging Eigen Huis is belangenbehartiger en dienstverlener in één. Een unieke positie die ons in staat stelt effectief op te komen voor de belangen van eigenwoningbezitters. Als we bijvoorbeeld zien dat consumenten in een bepaalde markt door gebrek aan concurrentie of prijsafspraken teveel betalen, kunnen we dit eerst via (politiek) lobbywerk aan de kaak stellen. Als dat niet voldoende is, kunnen we zelf een concurrerende dienst oprichten om de markt in beweging te krijgen. Zo hebben we onder andere het notariaat en de energiemarkt beïnvloed in het voordeel van onze leden. 

Aardbevingsproblematiek

Een goed voorbeeld van belangenbehartiging is de aardbevingsproblematiek in Groningen. Door gasboringen zijn heel veel huiseigenaren buiten hun schuld om in grote problemen gekomen. Wij zijn in dit geval de spreekbuis van huiseigenaren in het aardbevingsgebied en zorgen dat hun mening meetelt in de besluitvorming. 

Diensten

We investeren in nieuwe diensten die de positie van huiseigenaren versterken, de markt veranderen of onze leden financieel voordeel opleveren. Daarbij zetten we vaak de kracht van het collectief in om individueel voordeel te bieden of marktpartijen te beïnvloeden in het voordeel van huiseigenaren.