terug naar Regeerakkoord

Dit zegt het regeerakkoord over duurzaamheid en energie

Ook op het gebied van duurzaamheid en energie heeft het kabinet plannen gemaakt. Zo wordt de salderingsregeling in 2020 afgeschaft en stijgen de belastingen op de energierekening sterk. Wat betekent dit voor u? We hebben de belangrijkste punten op een rij gezet.

Belastingen op de energierekening stijgen sterk

U gaat flink meer betalen voor energie, zo blijkt uit dit rekenvoorbeeld:

In 2017 betaalt een gemiddeld gezin met ongewijzigd verbruik (3500 kWh elektriciteit en 1500 m3 gas) via de energierekening ongeveer € 570 aan belastingen. Naar aanleiding van het regeerakkoord zal dit in 2019 oplopen naar ongeveer € 790. Ten opzichte van 2017 is dat een stijging van bijna 38% (€ 220). Eerder werd bekend dat deze belastingen in 2018 met € 70 (12%) zullen stijgen tot € 640.

De veranderingen op de energierekening in 2019 hebben te maken met het volgende:

  • Doorlopende stijging van de tarieven voor opslag duurzame energie op gas en elektriciteit*;
  • Stijging van het energiebelastingtarief voor gasgebruik;
  • Daling van het energiebelastingtarief voor elektriciteitsverbruik;
  • Daling van de energiebelastingvermindering in 2019 met € 51 (excl BTW).

    *voor de stijging van de ODE tarieven in 2019 is uitgegaan van de verwachte tarieven die de overheid eerder heeft bekend gemaakt.

Klimaat- en energieakkoord

Er zijn ambitieuze plannen voor het klimaat. Uitgangspunt: de vervuiler betaalt. Er komt een nationaal klimaat- en energieakkoord, de doelstellingen worden dus bij wet vastgelegd. Belangrijkste doel: Rutte III wil meer reduceren dan de Europese Unie - niet 40% maar 49% CO2-reductie in 2030.

Toekomst salderen onduidelijk

De salderingsregeling wordt in 2020 afgeschaft. Hier staat deels de invoering van een terugleversubsidie tegenover. Het is nog onduidelijk of de afschaffing van de salderingsregeling ook geldt voor consumenten die al zonnepanelen hebben en zo ja, hoe een eventuele overgangsregeling eruit gaat zien. Ook is nog onduidelijk wat de nieuwe terugleversubsidieregeling inhoudt.

Afval duurder

De belasting op het verbranden en storten van afval wordt verhoogd. 

Gasaansluitplicht vervalt

De aansluitplicht van gas bij nieuwbouwwoningen maakt plaats voor een 'warmterecht'. Hiermee kunnen gebruikers aanspraak maken op een aansluiting op een elektriciteitsnet of een warmtenet. In nieuwbouwwijken wordt dus niet meer standaard een gasnet aangelegd.

Duurzame projecten

Er komt een aparte regeling voor energiecoöperaties. Hiermee kunnen omwonenden makkelijker deelnemen aan duurzame energieprojecten.


terug naar Regeerakkoord

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid