Toelichting vergelijkingstool Slimme Energiecontract

Hoe is de berekening in de vergelijkingstool tot stand gekomen?
De vergelijkingstool geeft een indicatie over het verschil in jaarkosten van enerzijds de variabele tarieven van een energieleverancier en anderzijds dynamische uurtarieven voor elektriciteit (APX) en dagtarieven (LEBA) voor gas van Qurrent over dezelfde periode. Omdat toekomstige uur- en dagtarieven niet bekend zijn, is gerekend met historische en gemiddelde tarieven over de periode van 15 oktober 2015 - 14 oktober 2016. Nadat het verbruik is ingevuld, worden de totaalkosten (inclusief overheidsheffing, btw en de vaste leverings- en netbeheerkosten) voor u berekend en het verschil tussen beide contractvormen.  

De vergelijkingstool is door Vereniging Eigen Huis met grote zorgvuldigheid ontwikkeld. Hierbij is gebruik gemaakt van bronnen van derden. De berekening is voor u indicatief en gebaseerd op tarieven uit het verleden. De vergelijking geeft geen garantie voor de toekomst en u kunt hieraan geen rechten ontlenen.

De tarieven in de vergelijkingstool zijn gebaseerd op de periode 15-10-2015 t/m 14-10-2016, hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wat het verschil had kunnen zijn als u over die periode onder het Slimme Energiecontract elektriciteit en gas had afgenomen.

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden