Veiligheid in huis: de gevaren

We helpen je graag beoordelen hoe veilig je woning is. Veilig wonen is prettig wonen. Brand, inbraak en installaties zijn de drie grote risicofactoren in huis. Lees hieronder meer over o.a. de hoofdoorzaken van een woningbrand, hoe een inbreker binnenkomt en waar de meeste problemen ontstaan bij installaties.
Onze bouwkundig specialist John Kersemakers geeft in deze video uitleg over veiligheid in en rondom je woning.

Het doel van deze check is om de veiligheid van je woning op het gebied van installaties, brand en inbraak te beoordelen. Je krijgt inzicht in de maatregelen die je kunt nemen om de woning op deze aspecten veiliger te maken.

Het gaat om een visuele inspectie. Hierbij beoordeelt de expert de installatietechnische, brandgevaarlijke en inbraakgevoelige onderdelen van de woning steekproefsgewijs.