Over de Veiligheidscheck

Introductie

Vereniging Eigen Huis wil graag helpen bij het beoordelen van je woning op veiligheidsaspecten. Een veilige woning vormt immers een basis voor prettig wonen. Daarom bieden wij de Veiligheidscheck aan. Het doel van deze check is om op dit moment de veiligheid van je woning te beoordelen op het gebied van installaties, brand en inbraak. Je krijgt inzicht in de maatregelen die je kunt nemen om je woning op deze aspecten veiliger te maken.

Via Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. heeft een bouwkundige voor jou een Veiligheidscheck uitgevoerd. Hierbij ontvang je het rapport waarin zijn bevindingen ten aanzien van de veiligheid van je woning zijn opgenomen.

Veiligheidscheck

In het kader van de Veiligheidscheck heeft de bouwkundige een visuele inspectie uitgevoerd. Niet alle onderdelen van een woning zijn altijd (geheel) zichtbaar voor de bouwkundige. Het uitvoeren van specialistisch onderzoek, uitgebreide metingen, hak- en breekwerk en het demonteren van onderdelen maken geen deel uit van de check. Wel kan een bouwkundige je doorverwijzen naar een specialist, zoals een installateur, als er tijdens de keuring aanwijzingen zijn waaruit blijkt dat het doen van een nader onderzoek verstandig is.

De bouwkundige heeft dit dan in het rapport vermeld. De bouwkundige heeft de installatietechnische, brandgevaarlijke en inbraakgevoelige onderdelen van de woning steekproefsgewijs beoordeeld. Zo zullen bijvoorbeeld niet alle wandcontactdozen zijn bekeken, maar uitsluitend enkele op verschillende plaatsen in de woning.

Veiligheid installaties

De keuring is uitsluitend gericht op het beoordelen van de veiligheidsaspecten van technische installaties (elektra, gas en water) en niet op een goede of duurzame werking van apparaten.

Brandveiligheid

De bouwkundige zal de woning beoordelen op aanwezigheid van brandgevaarlijke materialen, vluchten uit de woning en brandoverslag.

Inbraakveiligheid

De bouwkundige zal bereikbare gevelelementen beoordelen op inbraakveiligheid. Hij kijkt steekproefsgewijs naar ramen en deuren, hang- en sluitwerk en verlichting.

Appartement

Bij een appartement wordt het privégedeelte beoordeeld. De gemeenschappelijke gedeelten vallen buiten de keuring.

Tot slot

De Veiligheidscheck is bedoeld om je bewust te maken van maatregelen die je kunt treffen om jouw woning veiliger te maken. Er is geen sprake van een volledige toets van je woning op het gebied van installatie-, brand- en inbraakveiligheid.

Meer info? Laat hier je gegevens achter, dan nemen wij contact met je op.

veiligheidscheck-telefoon